23 października 2012

Kiszone ziarno kukurydzy jako pasza dla świń

Opracowanie: Jan Sarnowski
Wstęp. Wiosną 2012 roku po utracie zasiewów ozimin spowodowanych wymarznięciem, znaczny areał został obsiany kukurydzą. Szacuje się, że kukurydza w Polsce w 2012 roku została zasiana na obszarze 1 miliona hektarów, w tym na ziarno ok. 550 hektarów. Stan pogodowy i stan wegetacji w I dekadzie lipca zapowiada, że ten rok może być kolejnym rokiem sprzyjającym wegetacji i plonowaniu kukurydzy. Jesienią możemy mieć 4 – 6 milionów ton mokrego ziarna, które będzie musiało być suszone lub zakiszone. Na wstępie musimy powiedzieć, że proces suszenia ziarna jest metodą droższą od kiszenia i wymaga urządzeń, czyli suszarni. Sam proces kiszenia ziarna kukurydzy…
23 listopada 2011

Kiszenie ziarna kukurydzy na paszę dla świń

Opracowanie: Piotr Adamski
Kukurydza jako ziarno może być ważnym komponentem dawki żywieniowej dla świń.Jest to roślina , która w naszej strefie klimatycznej dość wiernie plonuje. Rok 2011 był dlauprawy kukurydzy wyjątkowo dobry. Korzystne warunki tego roku sprawiły , że plony ziarnakukurydzy wahały się od 9 do 13 ton ziarna, o wilgotności 25 do 35 %. Bywały plantacje ,które dały wyższy plon. Dobre plonowanie sprawia , że kukurydza może mieć korzystnywpływ na wyniki ekonomiczne tuczu świń. Czytaj całość - plik pdf