15 stycznia 2016

Obowiązki właścicieli lasów i potencjalne sankcje

Opracowanie: Marek Szymański
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

Podstawy i pryncypia

Warto wiedzieć, że również posiadacza lasu obowiązuje ustawa o lasach. Zobowiązany jest do prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej według uproszczonego planu urządzenia lasu, a w szczególności do:

  • zachowania w lasach roślinności leśnej,
  • ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie 2 lat od usunięcia drzewostanu, a w razie szkód wywołanych przez pożary i inne klęski żywiołowe w okresie 5 lat,
  • pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej,
  • przebudowy drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej, zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji starosty,
  • racjonalnego użytkowania lasu w sposób trwale zapewniający optymalną realizację wszystkich jego funkcji przez: pozyskiwanie drewna w ilościach nie przekraczających możliwości produkcyjnych lasu oraz pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochronę runa leśnego.

Wskazania dotyczące rozmiaru, sposobu pozyskania drewna oraz jego legalizacji podaje w swej decyzji starosta (lub w przypadku powierzenia nadzoru nadleśnictwu – Nadleśniczy PGL LP). Na tych organach ciąży też obowiązek dopilnowania wykonania decyzji. Z lasu można pobrać taką ilość drewna, która nie zagraża jego trwałości w danym obiekcie (wsi) oraz zapewnia ciągłość użytkowania lasu. Maksymalna wielkość do pozyskania, ustalona w uproszczonym planie urządzenia lasu winna być wielkością wyważoną i nieprzekraczalną, bowiem zapewnia ona trwałe zachowanie lasów.

Zagrożenie związane z nieprzestrzeganiem prawa

W przypadku, gdy właściciel lasu nie przestrzega ww. przepisów naraża się na odpowiedzialność za wykroczenie z art. 158 kodeksu wykroczeń, który stanowi:

§ 1. Właściciel lub posiadacz lasu, który dokonuje wyrębu drzewa w należącym do niego lesie albo w inny sposób pozyskuje z tego lasu drewno niezgodnie z planem urządzenia lasu, uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej albo bez wymaganego pozwolenia, podlega karze grzywny.

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się przepadek pozyskanego drewna.


Materiał pochodzi z tekstu zamieszczonego w Poradniku Gospodarskim nr 12/2015: Marek Szymańśki, „Nadzór nad lasami prywatnymi i co z tego powinien wiedzieć właściciel?”. 

Czytany 3636 razy Ostatnio zmieniany 15 stycznia 2016

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.