04 grudnia 2012

Bakterioza hamuje handel ziemniakami

Opracowanie: Mieczysław Łepkowski
Bakterioza pierścieniowa ziemniaka jest chorobą powodowaną przez bakterię Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Cms). Według Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (EPPO) jest groźną chorobą wpisaną w Europie oraz Ameryce Północnej na listę chorób kwarantannowych. Przesłanką uznania tej choroby jako kwarantannowej, a więc takiej która podlega kontroli, czy nie jest przemieszczana wraz z eksportowanymi lub importowanymi bulwami ziemniaka jest niebezpieczeństwo masowego gnicia porażonych bulw (nazwa gatunkowa Cms oznacza „powodująca gnicie”) (Pastuszewska i Pawlak, 2006). Ponadto  w kilku krajach europejskich dotychczas nie stwierdzono występowania tej choroby, więc chodzi o zapobieżenie jej dalszego rozprzestrzeniania. Zgodnie z obowiązującymi dyrektywami UE, badaniom na obecność bakterii…
09 października 2012

Choroby wirusowe w ziemniakach w 2012 roku

Opracowanie: Mieczysław Łepkowski
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa poinformowała, iż w bieżącym roku przewidywane jest istotne porażenie sadzeniaków ziemniaka wirusami: - Wirus Y ziemniaka. Wirus ten, podobnie jak wirusy M i S ziemniaka, przenoszony jest w sposób nietrwały już podczas bardzo krótkich próbnych nakłuć roślin przez kłujkę mszycy. Zaleca się przeprowadzenie zabiegu ochronnego. Najlepsze rezultaty daje zastosowanie oleju mineralnego Sunspray 850 EC w dawce 15 l/ha. Należy też pamiętać o przeprowadzaniu selekcji negatywnej, której celem jest usunięcie źródeł wirusów (roślin porażonych przez wirusy) z plantacji. W całym kraju spodziewane jest wyższe porażenie niż w latach 2010-2011 - Wirus liściozwoju ziemniaka. Wirus powodujący…
28 maja 2012

Ziemniak - walory odżywcze i smakowe

Opracowanie: Mieczysław Łepkowski
Ziemniak należy do roślin psiankowatych, do której należą również papryka, pomidor, oberżyna, ale pod względem uzyskiwanego produktu należy do bulwiastych roślin okopowych .Uprawia go się na różne kierunki użytkowania:  do bezpośredniego spożycia, na cele skrobiowe, na potrzeby przemysłu rolno-spożywczego , spirytusowego oraz na paszę. Ziemniaki należą do podstawowych produktów węglowodanowych, zawierają od 12 – 22 % skrobi. Z tej też przyczyny mylny przez konsumentów rozpowszechniany jest pogląd, że ziemniaki są „tuczące”- to raczej za sprawą dodatków tłuszczowych przy sporządzaniu posiłków. Podobnie jak inne warzywa, ziemniaki zawierają – ok. 80 % wody, a wartość energetyczna ugotowanych bulw nie przekracza 90 kcal.…
27 stycznia 2012

Ziemniak - cenne warzywo

Opracowanie: Mieczysław Łepkowski • Zamieszczenie: Tadeusz Przybecki
Ziemniak należy do roślin psiankowatych, do której należą również papryka, pomidor, oberżyna, ale pod względem uzyskiwanego produktu należy do bulwiastych roślin okopowych .Uprawia go się na różne kierunki użytkowania: do bezpośredniego spożycia, na cele skrobiowe, na potrzeby przemysłu rolno-spożywczego , spirytusowego oraz na paszę.Ziemniaki należą do podstawowych produktów węglowodanowych, zawierają od 12 – 22 % skrobi. Z tej też przyczyny mylny przez konsumentów rozpowszechniany jest pogląd, że ziemniaki są „tuczące"- to raczej za sprawą dodatków tłuszczowych przy sporządzaniu posiłków. Podobnie jak inne warzywa, ziemniaki zawierają – ok. 80 % wody, a wartość energetyczna ugotowanych bulw nie przekracza 90 kcal. I…
31 marca 2011

Aktualne odmiany wczesnych ziemniaków zarejestrowane w latach 2005 - 2010

Opracowanie: Mieczysław Łepkowski • Zamieszczenie: Tadeusz Przybecki
CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZIEMNIAKA  Aktualne odmiany wczesnych ziemniaków jadalnych w Krajowym Rejestrze Odmian, zarejestrowane w latach 2005 - 2010
Zmiany klimatu na Ziemi obserwuje się od ponad stu lat, a zwłaszcza dot. wzrostu temperatury, wielkości opadów, czy stężenia CO2 w atmosferze. Coraz większą rolę w tych zmianach przypisuje się działalności człowieka.