07 kwietnia 2017

Klasyfikacja mechanizmów działania herbicydów

Opracowanie: Małgorzata Nowaczyk
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

Działanie herbicydów polega na zakłócaniu lub blokowaniu określonych procesów życiowych roślin. Substancje czynne w nich zawarte mogą np. zaburzać proces fotosyntezy, hamować działanie określonych enzymów czy powstawanie białek. Organizacja międzynarodowa HRAC, zajmująca się problemem odporności chwastów na herbicydy, opracowała klasyfikację herbicydów w oparciu o ich mechanizm działania. W klasyfikacji tej herbicydy wykazujące odmienny mechanizm działania są oznaczone różnymi literami alfabetu. Ten prosty sposób informacji jest źródłem pomocy na etapie doboru herbicydów. Niestety, jak dotychczas, wzorem innych państw, nie ma tej informacji na etykietach środków sprzedawanych w naszym kraju.

Wobec powyższego przy doborze herbicydu (w celu zapobiegania uodporniania się chwastów) warto skorzystać z poniższej tabeli i uwzględnić mechanizm działania herbicydu, tak by wyeliminować systematyczne stosowanie środków o takich samych mechanizmach działania.

Mechanizmy działania substancji czynnych oraz oznaczenia kodowe przypisane im przez HRAC

Mechanizm działania Substancja czynna
Regulatory wzrostu [O] 2,4-D aminopyralid, chinomerak, chlopyralid, dichloroprop-P, dikamba, fluroksypyr, MCPA, MCPB, mekoprop, mekoprop-P, pikloram
Inhibitory syntezy aminokwasów [B] amidosulfuron, chlorosulfuron, etametsulfuron, florasulam, flazasulfuron, foramslfuron, imazamoks, jodosulfuron metylosodowy, metazulam, mezosulfuron metylowy, nikosulfuron, penoksulam, poksysulam, propoksykarbazon sodowy, rimsulfuron, tienkarbazon metylu, tifensulfuron, triasulfuron, tribenuron metylowy, triflusulfuron, tritosulfuron
Inhibitory syntezy lipidów [A] chizalofop-P-etylowy, chizalofop-P-tefurylu, cykloksydym, fenoksaprop-P-etylu, fluazyfop-P-butylowy, haloksyfop-P, kletodym, pinoksaden
Inhibitory wzrostu merystemów [I, K1, K3, N] dimetachlor, dimetenamid-P, etofumesat, flufenacet, metazachlor, napropamid, pendimetalina, propyzamide, prosulfokarb, S-metolachlor
Inhibitory fotosyntezy [C1, C2, C3] bentazon, bromoksynil, chlorotoluron, chlorydazon, desmedifan, fenmedifan, izoproturon, lenacyl, linuron, metamitron, metrybuzyna, pirydat, terbutylazyna
Inhibitory syntezy pigmentów [F1, F2, F3] beflubutamid, chlomazon, diflufenikan, fluorochloridon, flurtamon, izoksaflutol, mezotrion, sulkotrion, tembotrion, topramezon
Destruktory błon komórkowych [E] bifenoks, kartfentrazon etylowy

Źródło: Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2016/17 – cz. I, WYKAZ ŚRODKÓW ROŚLIN ustawodawstwo i zasady bezpieczeństwa dla ludzi, zwierząt i środowiska, IOR-PIB, Poznań 2016.

Czytany 4227 razy Ostatnio zmieniany 07 kwietnia 2017

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.