Produkcja roślinna
01 września 2020

Komunikat żniwny według stanu na 31.08.2020

Opracowanie: Tomasz Olejnicki
Na terenie Wielkopolski zebrano wszystkie zboża. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazuje w poniższej tabeli oraz w udostępnionym w części „Pobierz załącznik” pliku PDF informację dotyczącą zaawansowania zbiorów zbóż i rzepaków w województwie wielkopolskim (szacunki). Wyszczególnienie Zaawansowanie zbiorów w % w stosunku do powierzchni upraw Powierzchnia zasiewów w ha Plon w t/ha ZBOŻA Jęczmień ozimy 100,0 46 288 5,39 Jęczmień jary 100,0 100 954 4,09 Pszenica ozima 100,0 168 468 5,30 Pszenica jara 100,0 34 078 4,13 Pszenżyto ozime 100,0 193 005 4,98 Pszenżyto jare 100,0 13 658 4,02 Żyto 100,0 208 620 3,82 Owies 100,0 44 892 3,64 Mieszanki zbożowe 100,0 182 882 4,04 ZBOŻA RAZEM 100,0 992 845  …
25 sierpnia 2020

Komunikat żniwny według stanu na 24.08.2020

Opracowanie: Tomasz Olejnicki
Żniwa w przeważającej części województwa ukończone, tylko w nielicznych gminach pozostały zboża do zbioru. Zakończono zbiory rzepaku. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazuje w poniższej tabeli oraz w udostępnionym w części „Pobierz załącznik” pliku PDF informację dotyczącą zaawansowania zbiorów zbóż i rzepaków w województwie wielkopolskim (szacunki). Wyszczególnienie Zaawansowanie zbiorów w % w stosunku do powierzchni upraw Powierzchnia zasiewów w ha Plon w t/ha ZBOŻA Jęczmień ozimy 100,0 46 288 5,39 Jęczmień jary 100,0 100 954 4,09 Pszenica ozima 100,0 168 468 5,30 Pszenica jara 99,8 34 078 4,13 Pszenżyto ozime 100,0 193 005 4,98 Pszenżyto jare 100,0 13 658 4,02 Żyto 100,0 208 620 3,82 Owies 99,3 44 892 3,64 Mieszanki zbożowe 99,9…
18 sierpnia 2020

Komunikat żniwny według stanu na 17.08.2020

Opracowanie: Tomasz Olejnicki
Żniwa są na ukończeniu. Przewiduje się zakończenie żniw do końca bieżącego tygodnia. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazuje w poniższej tabeli oraz w udostępnionym w części „Pobierz załącznik” pliku PDF informację dotyczącą zaawansowania zbiorów zbóż i rzepaków w województwie wielkopolskim (szacunki). Wyszczególnienie Zaawansowanie zbiorów w % w stosunku do powierzchni upraw Powierzchnia zasiewów w ha Plon w t/ha ZBOŻA Jęczmień ozimy 100,0 46 288 5,39 Jęczmień jary 98,9 100 954 4,10 Pszenica ozima 99,0 168 468 5,30 Pszenica jara 97,1 34 078 4,14 Pszenżyto ozime 98,8 193 005 4,98 Pszenżyto jare 95,7 13 658 4,04 Żyto 98,6 208 620 3,81 Owies 97,8 44 892 3,64 Mieszanki zbożowe 97,6 182 882 4,04 ZBOŻA…
11 sierpnia 2020

Komunikat żniwny według stanu na 10.08.2020

Opracowanie: Tomasz Olejnicki
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazuje w poniższej tabeli oraz w udostępnionym w części „Pobierz załącznik” pliku PDF informację dotyczącą zaawansowania zbiorów zbóż i rzepaków w województwie wielkopolskim (szacunki). Wyszczególnienie Zaawansowanie zbiorów w % w stosunku do powierzchni upraw Powierzchnia zasiewów w ha Plon w t/ha ZBOŻA Jęczmień ozimy 99,6 46 288 5,45 Jęczmień jary 89,7 100 954 4,08 Pszenica ozima 91,0 168 468 5,33 Pszenica jara 77,5 34 078 4,13 Pszenżyto ozime 89,0 193 005 4,99 Pszenżyto jare 74,1 13 658 4,08 Żyto 88,7 208 620 3,80 Owies 82,2 44 892 3,64 Mieszanki zbożowe 85,2 182 882 4,02 ZBOŻA RAZEM 88,2 992 845   RZEPAK Rzepak ozimy 99,9 73…
04 sierpnia 2020

Komunikat żniwny według stanu na 3.08.2020

Opracowanie: Tomasz Olejnicki
Zebrano już połowę powierzchni zbóż przeznaczonych do zbioru, aktualnie z powodu padającego deszczu nastąpiła przerwa w pracach żniwnych. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazuje w poniższej tabeli oraz w udostępnionym w części „Pobierz załącznik” pliku PDF informację dotyczącą zaawansowania zbiorów zbóż i rzepaków w województwie wielkopolskim (szacunki). Wyszczególnienie Zaawansowanie zbiorów w % w stosunku do powierzchni upraw Powierzchnia zasiewów w ha Plon w t/ha ZBOŻA Jęczmień ozimy 99,1 46 288 5,48 Jęczmień jary 58,4 100 954 4,11 Pszenica ozima 66,3 168 468 5,41 Pszenica jara 42,9 34 078 4,26 Pszenżyto ozime 66,1 193 005 5,05 Pszenżyto jare 39,2 13 658 4,09 Żyto 63,3 208 620 3,80 Owies 49,3 44 892 3,65 Mieszanki zbożowe…
28 lipca 2020

Komunikat żniwny według stanu na 27.07.2020

Opracowanie: Tomasz Olejnicki
Przystąpiono do zbioru pozostałych zbóż. Na ukończeniu są zbiory jęczmienia ozimego. W poniższej tabeli oraz w udostępnionym w części „Pobierz załącznik” pliku PDF Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazuje informację dotyczącą zaawansowania zbiorów zbóż i rzepaków w województwie wielkopolskim (szacunki). Wyszczególnienie Zaawansowanie zbiorów w % w stosunku do powierzchni upraw Powierzchnia zasiewów w ha Plon w t/ha ZBOŻA Jęczmień ozimy 94,6 46 288 5,47 Jęczmień jary 6,2 100 954 3,75 Pszenica ozima 10,7 168 468 5,59 Pszenica jara 2,9 34 078 5,82 Pszenżyto ozime 10,5 193 005 5,24 Pszenżyto jare 1,3 13 658 4,36 Żyto 7,4 208 620 3,72 Owies 1,6 44 892 3,01 Mieszanki zbożowe 2,9 182 882 3,85 ZBOŻA RAZEM 11,2 992 845   RZEPAK Rzepak ozimy 67,2 73 118 3,24 Rzepak…
21 lipca 2020

Komunikat żniwny według stanu na 20.07.2020

Opracowanie: Tomasz Olejnicki
W dalszym ciągu trwa zbiór jęczmienia ozimego, którego zebrano już 75%. Plony kształtują się na poziomie 5,44 t/ha. Plony rzepaku ozimego kształtują się na poziomie 3,03 t/ha. W poniższej tabeli oraz w udostępnionym w części „Pobierz załącznik” pliku PDF Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazuje informację dotyczącą zaawansowania zbiorów zbóż i rzepaków w województwie wielkopolskim (szacunki). Wyszczególnienie Zaawansowanie zbiorów w % w stosunku do powierzchni upraw Powierzchnia zasiewów w ha Plon w t/ha ZBOŻA Jęczmień ozimy 75,5 46 288 5,44 Jęczmień jary 0,2 100 954 4,33 Pszenica ozima 0,5 168 468 4,94 Pszenica jara 0,0 34 078 0,00 Pszenżyto ozime 0,1 193 005 3,58 Pszenżyto jare 0,0 13 658 0,00 Żyto 0,1 208 620 3,86 Owies 0,1 44 892 3,00 Mieszanki zbożowe 0,0…
14 lipca 2020

Komunikat żniwny według stanu na 13.07.2020

Opracowanie: Tomasz Olejnicki
Żniwa w przeważającej części Wielkopolski się rozpoczęły, przystąpiono do zbioru jęczmienia ozimego oraz rzepaku. Plony rzepaku kształtują się na poziomie ok. 2 t/ha, natomiast plony jęczmienia ozimego kształtują się na poziomie 5,5 t/ha. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazuje w poniższej tabeli oraz w udostępnionym w części „Pobierz załącznik” pliku PDF informację dotyczącą zaawansowania zbiorów zbóż i rzepaków w województwie wielkopolskim (szacunki). Wyszczególnienie Zaawansowanie zbiorów w % w stosunku do powierzchni upraw Powierzchnia zasiewów w ha Plon w t/ha ZBOŻA Jęczmień ozimy 33,6 46 288 5,55 Jęczmień jary 0,0 100 954 0,00 Pszenica ozima 0,0 168 468 0,00 Pszenica jara 0,0 34 078 0,00 Pszenżyto ozime 0,0 190 925 0,00 Pszenżyto jare 0,0 13 483 0,00 Żyto 0,0 207 720…
Woda opadowa jest niekiedy mało dostępna dla roślin z uwagi na jej straty w wyniku parowania z powierzchni gleby czy spływów powierzchniowych. Ważniejsza dla roślin jest woda kapilarna. Znajduje się ona w glebie głębiej i dostęp do niej utrudnia roślinom występująca na niektórych polach podeszwa płużna. Maszyny rolnicze mogą ugniatać glebę nawet do 80 cm. W dużym skrócie podeszwa płużna doprowadza do niewielkiego podsiąkania wody powyżej jej występowania, natomiast korzeniom uniemożliwia pionowy rozwój i dostęp do wody oraz składników pokarmowych znajdujących się poniżej jej występowania. Jak stwierdzić czy na danym polu jest podeszwa płużna? Najprostszym sposobem jest użycie szpadla i…