Produkcja roślinna
16 sierpnia 2018

Komunikat żniwny wg stanu na 13.08.2018

Opracowanie: Tomasz Olejnicki
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazuje w poniższej tabeli oraz w udostępnionym w części „Pobierz załącznik” pliku PDF informację dotyczącą zaawansowania zbiorów zbóż i rzepaków w województwie wielkopolskim (szacunki).  Wyszczególnienie Zaawansowanie zbiorów w % w stosunku do powierzchni upraw Powierzchnia zasiewów w ha Plon w t/ha ZBOŻA Jęczmień ozimy 100,0 40 457 3,74 Jęczmień jary 100,0 110 930 2,91 Pszenica ozima 100,0 158 753 4,05 Pszenica jara 99,9 41 358 3,15 Pszenżyto ozime 100,0 185 497 3,72 Pszenżyto jare 99,9 13 209 2,88 Żyto 99,9 213 675 2,78 Owies 99,2 47 598 2,49 Mieszanki zbożowe 99,4 195 701 2,91 ZBOŻA RAZEM 99,8 1 007 178   RZEPAK Rzepak ozimy 100,0 73 464 2,31 Rzepak jary 99,0 1 558 1,29 RZEPAK RAZEM 100,0 75 022…
08 sierpnia 2018

Komunikat żniwny wg stanu na 06.08.2018

Opracowanie: Tomasz Olejnicki
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazuje w poniższej tabeli oraz w udostępnionym w części „Pobierz załącznik” pliku PDF informację dotyczącą zaawansowania zbiorów zbóż i rzepaków w województwie wielkopolskim (szacunki).  Wyszczególnienie Zaawansowanie zbiorów w % w stosunku do powierzchni upraw Powierzchnia zasiewów w ha Plon w t/ha ZBOŻA Jęczmień ozimy 100,0 40 457 3,74 Jęczmień jary 98,9 110 930 2,92 Pszenica ozima 98,9 158 753 4,06 Pszenica jara 97,1 41 358 3,16 Pszenżyto ozime 99,2 185 497 3,71 Pszenżyto jare 93,4 13 209 2,90 Żyto 98,6 213 675 2,78 Owies 96,3 47 598 2,50 Mieszanki zbożowe 97,9 195 701 2,93 ZBOŻA RAZEM 98,5 1 007 178   RZEPAK Rzepak ozimy 100,0 73 464 2,31 Rzepak jary 96,6 1 558 1,30 RZEPAK RAZEM 99,9 75 022…
02 sierpnia 2018

Komunikat żniwny wg stanu na 30.07.2018

Opracowanie: Tomasz Olejnicki
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazuje w poniższej tabeli oraz w udostępnionym w części „Pobierz załącznik” pliku PDF informację dotyczącą zaawansowania zbiorów zbóż i rzepaków w województwie wielkopolskim (szacunki).  Wyszczególnienie Zaawansowanie zbiorów w % w stosunku do powierzchni upraw Powierzchnia zasiewów w ha Plon w t/ha ZBOŻA Jęczmień ozimy 98,6 40 457 3,76 Jęczmień jary 80,7 110 930 2,95 Pszenica ozima 81,7 158 753 4,10 Pszenica jara 65,3 41 358 3,23 Pszenżyto ozime 83,6 185 497 3,75 Pszenżyto jare 63,6 13 209 2,97 Żyto 83,2 213 675 2,82 Owies 74,0 47 598 2,53 Mieszanki zbożowe 75,0 195 701 2,97 ZBOŻA RAZEM 80,4 1 007 178   RZEPAK Rzepak ozimy 97,2 73 464 2,32 Rzepak jary 61,2 1 558 1,44 RZEPAK RAZEM 96,5 75 022…
25 lipca 2018

Komunikat żniwny wg stanu na 23.07.2018

Opracowanie: Tomasz Olejnicki
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazuje w poniższej tabeli oraz w udostępnionym w części „Pobierz załącznik” pliku PDF informację dotyczącą zaawansowania zbiorów zbóż i rzepaków w województwie wielkopolskim (szacunki).  Wyszczególnienie Zaawansowanie zbiorów w % w stosunku do powierzchni upraw Powierzchnia zasiewów w ha Plon w t/ha ZBOŻA Jęczmień ozimy 94,6 40 457 3,77 Jęczmień jary 20,6 110 930 2,98 Pszenica ozima 25,9 158 753 4,15 Pszenica jara 7,3 41 358 2,04 Pszenżyto ozime 30,9 185 497 3,82 Pszenżyto jare 7,6 13 209 2,15 Żyto 28,3 213 675 2,88 Owies 11,7 47 598 2,66 Mieszanki zbożowe 12,1 195 701 3,00 ZBOŻA RAZEM 25,2 1 007 178   RZEPAK Rzepak ozimy 84,1 73 464 2,18 Rzepak jary 5,8 1 558 1,52 RZEPAK RAZEM 82,4 75 022…
17 lipca 2018

Komunikat żniwny wg stanu na 16.07.2018

Opracowanie: Tomasz Olejnicki
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazuje w poniższej tabeli oraz w udostępnionym w części „Pobierz załącznik” pliku PDF informację dotyczącą zaawansowania zbiorów zbóż i rzepaków w województwie wielkopolskim (szacunki).  Wyszczególnienie Zaawansowanie zbiorów w % w stosunku do powierzchni upraw Powierzchnia zasiewów w ha Plon w t/ha ZBOŻA Jęczmień ozimy 85,0 40 457 3,79 Jęczmień jary 6,0 110 930 2,86 Pszenica ozima 10,5 158 753 4,16 Pszenica jara 0,6 41 358 3,02 Pszenżyto ozime 14,7 185 497 3,80 Pszenżyto jare 0,9 13 209 2,50 Żyto 14,3 213 675 2,87 Owies 2,7 47 598 2,56 Mieszanki zbożowe 3,3 195 701 2,82 ZBOŻA RAZEM 12,3 1 007 178   RZEPAK Rzepak ozimy 62,9 73 464 2,15 Rzepak jary 1,9 1 558 1,48 RZEPAK RAZEM 61,7 75 022…
11 lipca 2018

Komunikat żniwny wg stanu na 9.07.2018

Opracowanie: Tomasz Olejnicki
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazuje w poniższej tabeli oraz w udostępnionym w części „Pobierz załącznik” pliku PDF informację dotyczącą zaawansowania zbiorów zbóż i rzepaków w województwie wielkopolskim (szacunki).  Wyszczególnienie Zaawansowanie zbiorów w % w stosunku do powierzchni upraw Powierzchnia zasiewów w ha Plon w t/ha ZBOŻA Jęczmień ozimy 63,4 40 457 3,90 Jęczmień jary 1,2 110 930 3,09 Pszenica ozima 2,0 158 753 4,18 Pszenica jara 0,1 41 358 3,20 Pszenżyto ozime 2,5 184 759 3,75 Pszenżyto jare 0,0 13 209 0,00 Żyto 2,7 213 675 2,86 Owies 0,3 47 598 2,80 Mieszanki zbożowe 1,0 195 701 3,00 ZBOŻA RAZEM 4,2 1 006 440   RZEPAK Rzepak ozimy 21,8 73 464 2,19 Rzepak jary 0,1 1 558 1,40 RZEPAK RAZEM 21,3 75 022…
W Wojewódzkim Inspektoracie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 250 b odbyło się 24 stycznia 2018 roku posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, na którym zatwierdzono odmiany zbóż jarych, bobowatych i ziemniaków do uprawy w sezonie wiosennym 2018. Poniższe odmiany potwierdziły w ostatnich latach w doświadczeniach PDO dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa. Informacja ta powinna ułatwić rolnikom i producentom rolnym dokonanie wyboru odmian najbardziej dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania. Szczegóły można znaleźć na stronie www.slupia-wielka.coboru.pl. Jęczmień jary – 9 odmian: KWS IRINA (br.),KWS ORPHELIA (br.), SOLDO, SALOME (br.), KWS DANTE (br.), KWS HARRIS, KWS VERMONT, PAUSTIAN, RGT PLANET. Pszenica jara – 5 odmian: MANDARYNA (A), GOPLANA (A), HARENDA (B), RUSAŁKA (A), WPB SKYE (A). Owies – 4 odmiany: BINGO, BRETON,…
28 kwietnia 2017

Co to jest zwięzłość gleby?

Opracowanie: Barbara Skrzypniak
Zwięzłość gleby wskazuje na stopień związania poszczególnych cząsteczek glebowych ze sobą, dzięki czemu gleba stawia większy lub mniejszy opór przy próbach jej rozcięcia lub rozklinowania, np. przy pracy pługiem. Od zwięzłości gleby uzależniony jest rozwój korzeni roślin, które przy silnym wzroście napotykają na różny opór. Zwięzłość gleby zależy od: składu granulometrycznego, zawartości próchnicy, struktury, zawartości CaCO3, wilgotności gleby, uprawianych roślin. Miarą zwięzłości jest spójność. Wyróżniamy następujące rodzaje gleb: gleby zwięzłe (wytworzone z iłów glin ciężkich), gleby średnio zwięzłe (wytworzone z glin lekkich, piasków gliniastych mocnych, utworów pyłowych), gleby słabo zwięzłe (wytworzone z piasków gliniastych lekkich, słabo gliniastych piasków pylastych), gleby luźne (wytworzone ze żwirów i piasków). Do sprawdzenia zwięzłości gleby w warunkach…
28 kwietnia 2017

Co to jest lepkość gleby?

Opracowanie: Barbara Skrzypniak
Lepkość gleby jest to jej zdolność do przylegania, tj. wilgotnej gleby do różnych powierzchni, przedmiotów stykających się z nią, między innymi do narzędzi uprawowych, kół ciągników i maszyn rolniczych. Lepkość gleby zależy od jej uziarnienia, wilgotności, struktury oraz od rodzaju powierzchni stykającej się z glebą. Nadmierna lepkość w znacznym stopniu utrudnia procesy uprawy, ogranicza czas i sposób ich wykonywania, prowadzi do szybkiego wzrostu oporów uciągu i pogorszenia jakości uprawy. Zjawisko to zwiększa się wraz ze wzrostem wilgotności i rozdrobnienia gleby oraz ilości cząsteczek spławialnych. Maksymalną lepkość wykazują utwory glebowe zawierające 60% tych cząsteczek. Występują zazwyczaj w przedziale wilgotności odpowiadającym konsystencji plastycznej. Lepkość jest tym większa, im więcej cząsteczek zawiera gleba. Zjawisko to związane jest z elektrostatycznymi i molekularnymi…