Produkcja roślinna
05 czerwca 2019

Groźne barszcze – możliwe warianty zwalczania

Opracowanie: Jolanta Klupś
Barszcze kaukaskie (Sosnowskiego i Mantegazziego) są inwazyjnymi gatunkami obcymi, zagrażającymi zdrowiu ludzi i zwierząt oraz rodzimej przyrodzie. Ich stanowiska znajdują się na terenie całej Polski, a ich liczba z roku na rok wzrasta. Jak zwalczać i ograniczać występowanie groźnych barszczy ze wschodu? Kogo obejmuje obowiązek zwalczania, jakie obowiązują uregulowania prawne? Okazuje się, że odpowiedź nie jest łatwa. Obowiązujące w Polsce prawo nie reguluje w sposób zadowalający kwestii zwalczania barszczy kaukaskich. Ustawa o ochronie przyrody, co prawda zabrania wprowadzania do środowiska przyrodniczego oraz przemieszczania w tym środowisku roślin, zwierząt lub grzybów gatunków obcych (w tym barszczy), nie nakłada jednak na właściciela nieruchomości gruntowej, na której występują obowiązku zniszczenia osobników barszczy. Pozwala karać jedynie za świadome ich uprawianie. Ustawa…
22 października 2018

Wybrane aspekty nowelizacji ustawy – Prawo łowieckie

Opracowanie: Tadeusz Pertek
Szkody wyrządzane przez zwierzęta leśne w uprawach i płodach rolnych – to od wielu lat bolączka rolników. Rolnicy tracili plony, a płacone odszkodowania, głównie przez koła łowieckie, często ich nie satysfakcjonowały. Od 1995 roku były już kilkukrotne próby naprawy tego stanu rzeczy. W tym roku, a dokładniej 1 kwietnia 2018 roku, weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmianie niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 46. ust. 1. tejże ustawy to dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania. Szacowania szkód dokonuje zespół składający się z: przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego…
Barszcz Sosnowskiego i barszcz Mantegazziego określa się mianem barszczy kaukaskich, ponieważ naturalnym miejscem ich występowania jest Wielki Kaukaz i Zakaukazie. Wtórny zasięg obejmuje kraje północnej i środkowej Europy oraz Amerykę Północną, gdzie zostały introdukowane, czyli wprowadzone przez człowieka, stopniowo opanowując coraz większe połacie ziemi. Barszcze te zasiedlają w naszym kraju bardzo różnorodne siedliska: nieużytki, okolice szlaków komunikacyjnych, brzegi cieków i zbiorników wodnych, łąki i pastwiska, pola uprawne i ich obrzeża, siedliska ruderalne, ale także okrajki łęgów, olsów, zarośli łęgowych, młodniki i polany borów sosnowych. Występują w miastach, także w dużych aglomeracjach miejskich, w wyniku włączania w ich granice terenów podmiejskich. W Polsce barszcze kaukaskie pojawiły się w 1958 roku, kiedy to Ogród Roślin Leczniczych…
23 sierpnia 2018

Komunikat żniwny wg stanu na 20.08.2018

Opracowanie: Tomasz Olejnicki
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazuje w poniższej tabeli oraz w udostępnionym w części „Pobierz załącznik” pliku PDF informację dotyczącą zaawansowania zbiorów zbóż i rzepaków w województwie wielkopolskim (szacunki).  Wyszczególnienie Zaawansowanie zbiorów w % w stosunku do powierzchni upraw Powierzchnia zasiewów w ha Plon w t/ha ZBOŻA Jęczmień ozimy 100,0 40 457 3,74 Jęczmień jary 100,0 110 930 2,91 Pszenica ozima 100,0 158 753 4,05 Pszenica jara 100,0 41 358 3,15 Pszenżyto ozime 100,0 185 497 3,72 Pszenżyto jare 100,0 13 209 2,87 Żyto 100,0 213 675 2,78 Owies 100,0 47 598 2,48 Mieszanki zbożowe 100,0 195 701 2,91 ZBOŻA RAZEM 100,0 1 007 178   RZEPAK Rzepak ozimy 100,0 73 464 2,31 Rzepak jary 100,0 1 558 1,28 RZEPAK RAZEM 100,0 75 022…
16 sierpnia 2018

Komunikat żniwny wg stanu na 13.08.2018

Opracowanie: Tomasz Olejnicki
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazuje w poniższej tabeli oraz w udostępnionym w części „Pobierz załącznik” pliku PDF informację dotyczącą zaawansowania zbiorów zbóż i rzepaków w województwie wielkopolskim (szacunki).  Wyszczególnienie Zaawansowanie zbiorów w % w stosunku do powierzchni upraw Powierzchnia zasiewów w ha Plon w t/ha ZBOŻA Jęczmień ozimy 100,0 40 457 3,74 Jęczmień jary 100,0 110 930 2,91 Pszenica ozima 100,0 158 753 4,05 Pszenica jara 99,9 41 358 3,15 Pszenżyto ozime 100,0 185 497 3,72 Pszenżyto jare 99,9 13 209 2,88 Żyto 99,9 213 675 2,78 Owies 99,2 47 598 2,49 Mieszanki zbożowe 99,4 195 701 2,91 ZBOŻA RAZEM 99,8 1 007 178   RZEPAK Rzepak ozimy 100,0 73 464 2,31 Rzepak jary 99,0 1 558 1,29 RZEPAK RAZEM 100,0 75 022…
08 sierpnia 2018

Komunikat żniwny wg stanu na 06.08.2018

Opracowanie: Tomasz Olejnicki
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazuje w poniższej tabeli oraz w udostępnionym w części „Pobierz załącznik” pliku PDF informację dotyczącą zaawansowania zbiorów zbóż i rzepaków w województwie wielkopolskim (szacunki).  Wyszczególnienie Zaawansowanie zbiorów w % w stosunku do powierzchni upraw Powierzchnia zasiewów w ha Plon w t/ha ZBOŻA Jęczmień ozimy 100,0 40 457 3,74 Jęczmień jary 98,9 110 930 2,92 Pszenica ozima 98,9 158 753 4,06 Pszenica jara 97,1 41 358 3,16 Pszenżyto ozime 99,2 185 497 3,71 Pszenżyto jare 93,4 13 209 2,90 Żyto 98,6 213 675 2,78 Owies 96,3 47 598 2,50 Mieszanki zbożowe 97,9 195 701 2,93 ZBOŻA RAZEM 98,5 1 007 178   RZEPAK Rzepak ozimy 100,0 73 464 2,31 Rzepak jary 96,6 1 558 1,30 RZEPAK RAZEM 99,9 75 022…
02 sierpnia 2018

Komunikat żniwny wg stanu na 30.07.2018

Opracowanie: Tomasz Olejnicki
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazuje w poniższej tabeli oraz w udostępnionym w części „Pobierz załącznik” pliku PDF informację dotyczącą zaawansowania zbiorów zbóż i rzepaków w województwie wielkopolskim (szacunki).  Wyszczególnienie Zaawansowanie zbiorów w % w stosunku do powierzchni upraw Powierzchnia zasiewów w ha Plon w t/ha ZBOŻA Jęczmień ozimy 98,6 40 457 3,76 Jęczmień jary 80,7 110 930 2,95 Pszenica ozima 81,7 158 753 4,10 Pszenica jara 65,3 41 358 3,23 Pszenżyto ozime 83,6 185 497 3,75 Pszenżyto jare 63,6 13 209 2,97 Żyto 83,2 213 675 2,82 Owies 74,0 47 598 2,53 Mieszanki zbożowe 75,0 195 701 2,97 ZBOŻA RAZEM 80,4 1 007 178   RZEPAK Rzepak ozimy 97,2 73 464 2,32 Rzepak jary 61,2 1 558 1,44 RZEPAK RAZEM 96,5 75 022…
25 lipca 2018

Komunikat żniwny wg stanu na 23.07.2018

Opracowanie: Tomasz Olejnicki
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazuje w poniższej tabeli oraz w udostępnionym w części „Pobierz załącznik” pliku PDF informację dotyczącą zaawansowania zbiorów zbóż i rzepaków w województwie wielkopolskim (szacunki).  Wyszczególnienie Zaawansowanie zbiorów w % w stosunku do powierzchni upraw Powierzchnia zasiewów w ha Plon w t/ha ZBOŻA Jęczmień ozimy 94,6 40 457 3,77 Jęczmień jary 20,6 110 930 2,98 Pszenica ozima 25,9 158 753 4,15 Pszenica jara 7,3 41 358 2,04 Pszenżyto ozime 30,9 185 497 3,82 Pszenżyto jare 7,6 13 209 2,15 Żyto 28,3 213 675 2,88 Owies 11,7 47 598 2,66 Mieszanki zbożowe 12,1 195 701 3,00 ZBOŻA RAZEM 25,2 1 007 178   RZEPAK Rzepak ozimy 84,1 73 464 2,18 Rzepak jary 5,8 1 558 1,52 RZEPAK RAZEM 82,4 75 022…
17 lipca 2018

Komunikat żniwny wg stanu na 16.07.2018

Opracowanie: Tomasz Olejnicki
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazuje w poniższej tabeli oraz w udostępnionym w części „Pobierz załącznik” pliku PDF informację dotyczącą zaawansowania zbiorów zbóż i rzepaków w województwie wielkopolskim (szacunki).  Wyszczególnienie Zaawansowanie zbiorów w % w stosunku do powierzchni upraw Powierzchnia zasiewów w ha Plon w t/ha ZBOŻA Jęczmień ozimy 85,0 40 457 3,79 Jęczmień jary 6,0 110 930 2,86 Pszenica ozima 10,5 158 753 4,16 Pszenica jara 0,6 41 358 3,02 Pszenżyto ozime 14,7 185 497 3,80 Pszenżyto jare 0,9 13 209 2,50 Żyto 14,3 213 675 2,87 Owies 2,7 47 598 2,56 Mieszanki zbożowe 3,3 195 701 2,82 ZBOŻA RAZEM 12,3 1 007 178   RZEPAK Rzepak ozimy 62,9 73 464 2,15 Rzepak jary 1,9 1 558 1,48 RZEPAK RAZEM 61,7 75 022…