Wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia budynku mieszkalnego do istniejącej czy też projektowanej budowy sieci gazociągowej składamy w miejscowym zakładzie gazowniczym na gotowym formularzu, który otrzymujemy w zakładzie. Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych właściwy jest wniosek dla poboru gazu w ilości 10 metrów sześciennych na godzinę. Wniosek zawiera: Dane inwestora/inwestorów (adres obiektu, który ma być przyłączony do sieci). Przewidywany termin rozpoczęcia odbioru gazu. Opisujemy, na jakie cele będzie wykorzystywany gaz – jako gospodarstwo domowe czy też handel i usługi. Rodzaj i liczbę odbiorników gazu przewidzianych do zainstalowania, na przykład gazowa czteropalnikowa kuchnia z piekarnikiem, gazowy przepływowy podgrzewacz wody, kocioł centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Jeżeli gaz będzie używany do ogrzewania budynku mieszkalnego, należy podać kubaturę wszystkich ogrzewanych pomieszczeń oraz przewidywaną…
O tym, że warto żyć w zgodzie, każdy dobrze wie, ale trudno utrzymywać przyjacielskie kontakty z kimś, kto wylewa ścieki pod płotem, ciągle hałasuje, prowadzi uciążliwą działalność i nie przyjmuje do wiadomości, że komuś to przeszkadza. Czy jest sposób na takiego sąsiada? Niektóre sprawy dotyczące stosunków sąsiedzkich regulują przepisy prawa cywilnego, inne prawa administracyjnego (głównie z dziedzin związanych z prawem budowlanym i ochroną środowiska). Budowa w granicy działki siedliskowej Jednym z najczęstszych powodów sąsiedzkich sporów jest budowa budynku mieszkalnego w granicy działki siedliskowej lub innego obiektu budowlanego. Jest to sytuacja wyjątkowa. Zgodnie z wytycznymi ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, regułą jest to, że odległość zabudowy od granicy…
Odpowiednio wczesne wykrycie ulatniającego się gazu lub czadu (tlenku węgla) może zapobiec wielu nieszczęściom, dlatego warto mieć w domu urządzenie, które ostrzeże nas przed zagrożeniem. Z gazem zawsze trzeba obchodzić się ostrożnie. w pomieszczeniach, w których są zainstalowane urządzenia gazowe, musi sprawnie działać wentylacja samoczynna i wentylacja spalinowa. Przewody muszą być szczelne i wytwarzać ciąg kominowy. Co najmniej trzykrotnie w ciągu roku należy przeprowadzić przegląd instalacji gazowej, przewodów spalinowych i wentylacyjnych. Aby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa w naszym domu, warto również zainstalować detektory gazów. Detektor umożliwia ciągłą kontrolę stężenia niebezpiecznych substancji  w pomieszczeniach (gazu ziemnego płynnego oraz tlenku węgla). w domu można zamontować pojedyncze detektory lub cały system wykrywania i wyłączania gazu.…
Spotkania grillowe w ogrodzie w okresie wiosenno letnim stały się popularnym sposobem spędzenia wolnego czasu. Zwykle są urządzane na przenośnych metalowych grillach, jakie można kupić w supermarketach. Takie rozwiązanie jest bardzo wygodne, ale przecież można inaczej , alternatywą  dla przenośnego grilla i prowizorycznego grillowania w ogrodzie jest solidny murowany kominek  w którym obok paleniska z rusztem jest miejsce na niewielką wędzarnię. Grill murowany jest to średniej budowy budowla którą należy tak usytuować by nie była na niej elementem dominującym dla istniejących już budynków. W otoczeniu murowanego grilla powinny znajdować się niskie rośliny otoczone pergolą, niewielki placyk z stołem i ławą…
16 kwietnia 2014

Pnącza roślinne na ścianach - sadzić czy też nie.

Opracowanie: Bogdan Kot
Pnącza przykrywające ściany budynków mieszkalnych dodają im uroków i powodują że sprawiają wrażenie przytulnych i wrośniętych w otoczenie. Jednakże wiele osób rezygnuje z sadzenia tych roślin w obawie, że przyniosą budynkom więcej szkód niż pożytku. Pnącza są roślinami długowiecznymi ,większość nich może rosnąc kilkadziesiąt lat w jednym miejscu , dlatego przed  posadzeniem  warto rozważyć korzyści wynikające  z ich obecności  w ogrodzie  jak i przeciwwskazania by się w nim nie znajdowały . Plusy – polepszają wygląd nawet bardzo brzydkiej elewacji budynku mieszkalnego, tworząc enklawę bujnej zieleni. Wiele gatunków pięknie i obficie kwitnie na powierzchni ścian / glicynia chińska i kwiecista, podwójniki, …
25 kwietnia 2013

Inwestor a wykonawca w robotach budowlanych

Opracowanie: Bogdan Kot
Budując lub remontując dom warto sprawdzić czy bezpośredni wykonawca robót wbudowuje nam materiały odpowiedniej jakości. Brak czujności w tym względzie może nas wiele kosztować. Przez wiele lat materiały budowlane praktycznie nie podlegały żadnej kontroli. W efekcie na rynku pełno jest krajowych i zagranicznych bubli sprzedawanych bez odpowiednich certyfikatów jakości. Obecnie na straży jakości wyrobów budowlanych stoją przepisy określające zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych a także podstawy prawne ich kontroli. Jak rozpoznać dobry wyrób budowlany. Od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej funkcjonują w Polsce dwa systemy dopuszczania wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie: -nowy system europejski – obejmuje…
Aby mieć pewność, że grzejniki, które zainstalujemy w naszym nowym budynku mieszkalnym, zapewnią nam oczekiwany komfort cieplny trzeba je odpowiednio dobrać / najlepiej na podstawie projektu/ a potem jeszcze dobrze zainstalować na ścianie. Jak dobierać – można bez projektu, choć tego się nie poleca dobrać w sposób przybliżony –bez projektu.Tak robi się przy remontach i wymianie instalacji centralnego ogrzewania. W tym celu należy określić jednostkowe zapotrzebowanie na ciepło dla domu /WAT/m2/ powierzchni użytkowej, które w przybliżeniu wynosi: -od 130-200 W/m2 w domach o współczynniku przenikania ciepła przez ściany zewnętrzne U wyższym od 1W /budownictwo lat 60-70-tych / -od 90 do…
Osadnik gnilny /zbiornik na fekalia pochodzenia bytowego/ to pierwszy element przydomowej oczyszczalni ścieków – umieszcza się go w odległości minimum 3 mb od budynku mieszkalnego. Należy go posadowić w wykopie na 15-to centymetrowej warstwie chudego betonu, który ułatwi jego wypoziomowanie. Ustawienie zbiornika w poziomie jest bardzo ważne ze względu na grawitacyjny przepływ ścieków. Po odpowiednim ustawieniu osadnika suchy beton polewamy wodą a po jego stwardnieniu następnego dnia obsypujemy go gruntem rodzimym. Osypka zbiorników cienkościennych lub wykonanych z materiałów o słabej wytrzymałości na napór gruntu koniecznie musi byś stabilizowana cementem. Dlatego lepiej jest montować zbiorniki wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości.…
Nie ma jednoznacznych przepisów, które określałyby, jak blisko lasu można pobudować budynek mieszkalny lub domek letniskowy. Jednak ze względu na ochronę przeciwpożarową zabronione jest jedynie stosowanie dachów rozprzestrzeniających ogień w budynkach usytuowanych w odległości mniejszej niż  24  metry bieżące  od granicy lasu. Jednakże przepisy lokalne – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego mogą w tym zakresie wprowadzić szczegółowe ustalenia. Minimalne odległości zabudowy są też często ustanowione w odniesieniu do lasów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie środowiska / lasów wchodzących w skład parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych. W aktach prawnych dotyczących ustanowienia określonych form ochrony przyrody zawarte są również ograniczenia…