26 września 2014

Informacja dla doradców rolnośrodowiskowych i rolników realizujących działanie „Program rolnośrodowiskowy” PROW 2007-2013 – dostosowanie do nowych ram prawnych następnego okresu programowania oraz praktyki równoważne

Opracowanie: Elżbieta Dryjańska
 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email
Oceń ten artykuł
(3 głosów)

I. Dostosowanie do ram prawnych następnego okresu programowania

W nawiązaniu do zamieszczonych w dniu 30 kwietnia oraz w dniu 4 sierpnia br. na stronie internetowej resortu rolnictwa komunikatów Informacja dla doradców rolnośrodowiskowych i rolników realizujących działanie „Program rolnośrodowiskowy” PROW 2007-2013 od 2012 roku – dostosowanie do nowych ram prawnych następnego okresu programowania Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje dodatkowe informacje.

W komunikacie z dnia 4 sierpnia br. wskazano, które z pakietów działania „Program rolnośrodowiskowy” PROW 2007-2013 będą musiały być kontynuowane (w wyniku dostosowania do nowych ram prawnych), a które ulegną modyfikacji oraz przekazano informację, że w przypadku jeśli rolnik nie będzie akceptował dostosowania do nowych ram prawnych, będzie mógł zakończyć podjęte zobowiązanie, nawet pomimo tego, że zobowiązanie było realizowane krócej niż 5 lat. Wówczas zwrot pobranych płatności nie będzie wymagany w stosunku do okresu, w którym zobowiązanie było realizowane.

Mając na uwadze powyższe MRiRW informuje, że w odniesieniu do pakietów:

8. Ochrona gleb i wód – zmieni się kształt i brzmienie wymogów na następujące:

Wariant 8.1. Wsiewki poplonowe – dla beneficjentów, którzy rozpoczęli zobowiązanie po roku 2011 zostanie wprowadzony dodatkowy wymóg: zakaz stosowania wsiewek traw; natomiast dla beneficjentów, którzy rozpoczęli zobowiązanie w roku 2011 wymogi nie ulegną zmianie.

Wariant 8.2. Międzyplon ozimy – dla beneficjentów, którzy rozpoczęli zobowiązanie po roku 2011 oraz w roku 2011 (jeżeli ubiegają się o uznanie danej praktyki za równoważną do dywersyfikacji) zostaną wprowadzone poniższe wymogi. Natomiast dla beneficjentów, którzy rozpoczęli zobowiązanie w roku 2011 wymogi nie ulegną zmianie.

Wymogi:

 • siew roślin międzyplonowych w terminie do 15 września;
 • zakaz wznawiania zabiegów agrotechnicznych przed 1 marca;
 • stosowanie jako międzyplon wyłącznie mieszanki złożonej z minimum 3 gatunków roślin, przy czym gatunek rośliny dominujący w mieszance lub gatunki zbóż wykorzystane w mieszance nie mogą przekroczyć 70% jej składu;
 • zakaz stosowania mieszanki składającej się wyłącznie z gatunków zbóż;
 • zakaz stosowania pod międzyplon nawożenia naturalnego lub organicznego w dawce większej niż 50 kg/ha azotu działającego;
 • zakaz stosowania pod międzyplon nawożenia mineralnego w przypadku przedsiewnego zastosowania nawożenia naturalnego lub organicznego;
 • zakaz stosowania pod międzyplon nawożenia mineralnego w dawce większej niż 40 kg N/ha w przypadku nie stosowania przedsiewnego nawożenia naturalnego lub organicznego;
 • zakaz stosowania pestycydów w międzyplonie;
 • niestosowanie osadów ściekowych;
 • przyoranie biomasy z wyłączeniem uprawy gleby w systemie bezorkowym;
 • zakaz uprawy w plonie głównym mieszanki tych samych roślin (w przypadku międzyplonu ozimego również form jarych);
 • możliwość koszenia lub spasania biomasy roślin poplonowych wiosną;
 • możliwość przemiennego stosowania międzyplonów na różnych działkach rolnych w ciągu 5 lat.

Wariant 8.3. Międzyplon ścierniskowy dla beneficjentów, którzy rozpoczęli zobowiązanie po roku 2011 oraz w roku 2011 (jeżeli ubiegają się o uznanie danej praktyki za równoważną do dywersyfikacji) zostaną wprowadzone poniższe wymogi. Natomiast dla beneficjentów, którzy rozpoczęli zobowiązanie w roku 2011 wymogi nie ulegną zmianie.

Wymogi:

 • siew roślin międzyplonowych w terminie do 15 września;
 • zakaz wznawiania zabiegów agrotechnicznych przed 1 marca;
 • stosowanie jako międzyplon wyłącznie mieszanki złożonej z minimum 3 gatunków roślin, przy czym gatunek rośliny dominujący w mieszance lub gatunki zbóż wykorzystane w mieszance nie mogą przekroczyć 70% jej składu;
 • zakaz stosowania mieszanki składającej się wyłącznie z gatunków zbóż;
 • zakaz stosowania pod międzyplon nawożenia naturalnego lub organicznego w dawce większej niż 50 kg/ha azotu działającego;
 • zakaz stosowania pod międzyplon nawożenia mineralnego w przypadku przedsiewnego zastosowania nawożenia naturalnego lub organicznego;
 • zakaz stosowania pod międzyplon nawożenia mineralnego w dawce większej niż 40 kg N/ha w przypadku nie stosowania przedsiewnego nawożenia naturalnego lub organicznego;
 • zakaz stosowania pestycydów w międzyplonie;
 • niestosowanie osadów ściekowych;
 • przyoranie biomasy z wyłączeniem uprawy gleby w systemie bezorkowym;
 • zakaz uprawy w plonie głównym mieszanki tych samych roślin;
 • możliwość spasania biomasy roślin poplonowych jesienią;
 • możliwość przemiennego stosowania międzyplonów na różnych działkach rolnych w ciągu 5 lat.

9. Strefy buforowe – zweryfikowano stawkę płatności i wprowadza się następujące zmiany:

Wariant 9.3. Utrzymanie 2-metrowych miedz śródpolnych – dla beneficjentów, którzy rozpoczęli zobowiązanie w roku 2011 stawka płatności nie ulegnie zmianie; natomiast dla beneficjentów, którzy rozpoczęli zobowiązanie po roku 2011 stawka płatności wynosić będzie 12,70 PLN/100 mb.

Wariant 9.4. Utrzymanie 5-metrowych miedz śródpolnych dla beneficjentów, którzy rozpoczęli zobowiązanie w roku 2011 stawka płatności nie ulegnie zmianie; natomiast dla beneficjentów, którzy rozpoczęli zobowiązanie po roku 2011 stawka płatności wynosić będzie 31,70 PLN/100 mb.

Jeśli rolnik nie będzie akceptował dostosowania do nowych ram prawnych, będzie mógł zakończyć podjęte zobowiązanie, nawet pomimo tego, że zobowiązanie było realizowane krócej niż 5 lat. Wówczas zwrot pobranych płatności nie będzie wymagany w stosunku do okresu, w którym zobowiązanie było realizowane.

W przypadku jeśli rolnik deklaruje kilka pakietów, w tym jeden z powyższych (Pakiet 8 lub 9), i nie akceptuje zmian wynikających z dostosowania do nowych ram prawnych w ramach tych pakietów (tj. zmiana wymogów, zmiana stawek), wówczas zobowiązanie będzie mogło zostać zakończone jedynie w odniesieniu do tego pakietu, dla którego zmian rolnik nie akceptuje.

W pozostałej części zobowiązanie musi być kontynuowane.

II. Uznanie wariantów 8.2. Międzyplon ozimy oraz 8.3. Międzyplon ścierniskowy jako praktyk równoważnych

Ponadto warianty 8.2. Międzyplon ozimy i 8.3. Międzyplon ścierniskowy pakietu 8. Ochrona gleb i wód mogą być uznane za praktyki równoważne do jednej z praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, o których mowa w art. 43 rozporządzenia ws. płatności bezpośrednich (UE) Nr 1307/2013, tj. dywersyfikacji upraw.

W przypadku, kiedy rolnik nie będzie deklarował danego wariantu jako praktyki równoważnej, stawka płatności pozostaje bez zmian.

Natomiast w przypadku, jeśli rolnik będzie deklarował wariant 8.2. Międzyplon ozimy lub 8.3. Międzyplon ścierniskowy jako praktykę równoważną do jednej z praktyk zazielenienia, tj. dywersyfikacji upraw, wówczas mając na względzie przepisy unijne, tj. art. 39 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 639/2014, konieczne jest zmniejszenie stawki płatności rolnośrodowiskowej o kwotę odpowiadającą 1/3 średniej płatności z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska na hektar.

Stawki płatności będą wynosiły:

 • Wariant 8.2. Międzyplon ozimy – stawka płatności na obszarach zagrożonych erozją wodną – 662 zł/ha, a na pozostałych obszarach 371 zł/ha.
 • Wariant 8.3. Międzyplon ścierniskowy – stawka płatności na obszarach zagrożonych erozją wodną – 602 zł/ha, a na pozostałych obszarach 349 zł/ha.

Przedmiotowa zmiana wymogów/stawek płatności, o której mowa w punkcie i jest wynikiem dostosowania do ram prawnych nowego okresu programowania. Uznanie wariantów 8.2. i 8.3. jako praktyki równoważnej do jednej z praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, o których mowa w art. 43 rozporządzenia ws. płatności bezpośrednich (UE) Nr 1307/2013, tj. dywersyfikacji upraw, wynika z decyzji podjętej przez Państwo Członkowskie.

Powyższe zmiany zostały przyjęte przez Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i wymagają akceptacji Komisji Europejskiej.

Opracowano w Departamencie Płatności Bezpośrednich MRiRW

Czytany 2273 razy Ostatnio zmieniany 26 września 2014

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.