23 września 2014

Informacja dla rolników realizujących działanie „Program rolnośrodowiskowy” PROW 2007-2013 od 2012 roku

Opracowanie: Ewa Kwapich
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

Nawiązując do zamieszczonego w dniu 30 kwietnia br. na stronie internetowej resortu rolnictwa komunikatu Informacja dla doradców rolnośrodowiskowych i rolników realizujących działanie „Program rolnośrodowiskowy” PROW 2007-2013 od 2012 roku – dostosowanie do nowych ram prawnych następnego okresu programowania, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało poniższe informacje.

Zgodnie z informacją zawartą we wskazanym powyżej komunikacie MRiRW dokonało analizy wymogów i stawek płatności w ramach poszczególnych pakietów działania Program rolnośrodowiskowy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w kontekście ich dostosowania do ram prawnych nowego okresu programowania.

Mając na uwadze powyższe, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że w odniesieniu do:

  • pakietów: 1. Rolnictwo zrównoważone, 2. Rolnictwo ekologiczne, 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone, 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000, 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000, 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie oraz 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie wymogi w ramach tych pakietów wykraczają ponad wymogi podstawowe ustanowione dla nowego okresu programowania i dlatego pakiety te nie wymagają dostosowania do nowych ram prawnych, co oznacza, że beneficjenci są zobowiązani do kontynuowania podjętego zobowiązania;
  • pakietów: 8. Ochrona gleb i wód – zmieni się kształt i brzmienie wymogów (które będą analogiczne jak wymogi dla tego pakietu w ramach PROW 2014-2020) i 9. Strefy buforowe – zostanie zweryfikowana stawka płatności. Oznacza to, że jeśli rolnik nie będzie akceptował dostosowania do nowych ram prawnych, będzie mógł zakończyć podjęte zobowiązanie, nawet pomimo tego, że zobowiązanie było realizowane krócej niż 5 lat. Wówczas zwrot pobranych płatności nie będzie wymagany w stosunku do okresu, w którym zobowiązanie było realizowane.
Czytany 3141 razy Ostatnio zmieniany 23 września 2014

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.