09 lutego 2012

Ogólne założenia programu rolnośrodowiskowego na lata 2007-2013

Opracowanie: Magdalena Stachowiak
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Ogólne założenia programu rolnośrodowiskowego na lata 2007-2013


Głównym zadaniem programu rolnośrodowiskowego jest redukcja negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko i maksymalizacja jego pozytywnego oddziaływania na różnorodność biologiczną i krajobraz obszarów wiejskich.
Podstawa prawna to Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 33, poz. 262). z późniejszymi zmianami. W tym roku czeka nas kolejna nowelizacja rozporządzenia. Jak na razie jest ona w fazie projektu i czeka na legislację.
Program przewiduje dopłaty w ramach  9 pakietów z podziałem na warianty, które są dostępne na terenie całego kraju. Dla pakietów: rolnictwo zrównoważone, rolnictwo ekologiczne, ekstensywne trwałe użytki zielone oraz ochrona gleb i wód obowiązuje degresywność, co oznacza, że wysokość pomocy uzależniona jest od wielkości powierzchni objętej wsparciem.

Pakiet 1 ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE
Wariant 1.1 Zrównoważony system gospodarowania - 360zł/ha
Pakiet 2 ROLNICTWO EKOLOGICZNE
Wariant 2.1 Uprawy rolnicze (dla których zakończono okres przestawiania)  - 790zł/ha
Wariant 2.2 Uprawy rolnicze (w okresie przestawiania) - 840zł/ha
Wariant 2.3 Trwałe użytki zielone (dla których zakończono okres przestawiania)  - 260zł/ha
Wariant 2.4 Trwałe użytki zielone (w okresie przestawiania) -330zł/ha
Wariant 2.5 Uprawy warzywne(dla których zakończono okres przestawiania)   - 1300zł/ha
Wariant 2.6 Uprawy warzywne (w okresie przestawiania) -1550zł/ha
Wariant 2.7 Uprawy zielarskie (dla których zakończono okres przestawiania)  - 1050zł/ha
Wariant 2.8 Uprawy zielarskie (w okresie przestawiania) - 1150zł/ha
Wariant 2.9 Uprawy sadownicze i jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania)  - 1540zł/ha
Wariant 2.10 Uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania) - 1800zł/
Wariant 2.11 Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania)  - 650zł/ha
Wariant 2.12 Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania) -800zł
Pakiet 3 EKSTENSYWNE TRWAŁE UŻYTKI ZIELONE
Wariant 3.1 Ekstensywna gospodarka na łąkach i pastwiskach - 500zł/ha
Pakiet 4 OCHRONA ZAGROŻONYCH GATUNKÓW PTAKÓW I SIEDLISK PRZYRODNICZYCH POZA OBSZARAMI NATURA 2000
Wariant 4.1 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków - 1200zł/ha
Wariant 4.2 Mechowiska - 1200zł/ha
Wariant 4.3 Szuwary wielkoturzycowe - 800zł/ha
Wariant 4.4 Łąki trzęślicowe i selernicowe - 1200zł/ha
Wariant 4.5 Murawy ciepłolubne - 1200zł/ha
Wariant 4.6 Półnaturalne łąki wilgotne - 800zł/ha
Wariant 4.7 Półnaturalne łąki swieże - 800zł/ha
Wariant 4.8 Bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe - 800zł/ha
Wariant 4.9 Słonorośla - 1190zł/ha
Wariant 4.10 Użytki przyrodnicze - 550zł/ha
Pakiet 5  OCHRONA ZAGROŻONYCH GATUNKÓW PTAKÓW I SIEDLISK PRZYRODNICZYCH NA OBSZARACH NATURA 2000
Wariant 5.1 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków - 1370zł/ha
Wariant 5.2 Mechowiska - 1390zł/ha
Wariant 5.3 Szuwary wielkoturzycowe - 910zł/ha
Wariant 5.4 Łąki trzęslicowe i selernicowe - 1390zł/ha
Wariant 5.5 Murawy ciepłolubne - 1380zł/ha
Wariant 5.6 Półnaturalne łąki wilgotne - 840zł/ha
Wariant 5.7 Półnaturalne łąki świeże - 840zł/ha
Wariant 5.8 Bogate gatunkowo murawy bliżniczkowe - 870zł/ha
Wariant 5.9 Słonorośla - 1190/ha
Wariant 5.10 Użytki przyrodnicze - 550zł/ha
Pakiet 6 ZACHOWANIE ZAGROŻONYCH ZASOBÓW GENETYCZNYCH ROŚLIN W ROLNICTWIE
Wariant 6.1 Produkcja towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych - 570zł/ha
Wariant 6.2 Produkcja nasienna towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych - 800zł/ha
Wariant 6.3 Produkcja nasienna na zlecenie banku genów - 4700zł/ha
Wariant 6.4 Sady tradycyjne - 2100zł/ha
Pakiet 7 ZACHOWANIE ZAGROŻONYCH ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZĄT W ROLNICTWIE
Wariant 7.1 Zachowanie lokalnych ras bydła - 1140zł/szt.
Wariant 7.2 Zachowanie lokalnych ras koni - 1500zł/szt.
Wariant 7.3 Zachowanie lokalnych ras owiec – 320 zł/szt.
Wariant 7.4 Zachowanie lokalnych ras świń – 570 zł/szt.
Pakiet 8 OCHRONA GLEB I WÓD
Wariant 8.1 Wsiewki poplonowe - 330zł/ha
Wariant 8.2 Międzyplon ozimy - 420zł/ha
Wariant 8.3 Międzyplon ścierniskowy - 400zł/ha
Pakiet 9 STREFY BUFOROWE
Wariant 9.1 Utrzymanie 2-metrowych stref buforowych - 44zł/100 mb
Wariant 9.2 Utrzymanie 5-metrowych stref buforowych 110zł/100 mb
Wariant 9.3 Utrzymanie 2-metrowych miedz śródpolnych - 40zł/100 mb
Wariant 9.4 Utrzymanie 5-metrowych miedz śródpolnych - 100zł/100 mb

Podstawowe wymagania jakie musi spełnić beneficjent programu to wymogi i normy określone w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, minimalne wymogi dotyczące stosowania nawozów i środków ochrony roślin oraz inne odpowiednie wymogi obowiązkowe dla poszczególnych pakietów i ich wariantów.
Rolnictwo zrównoważone – polega na ograniczeniu nawożenia, zbilansowaniu gospodarki nawozami, przestrzeganiu odpowiedniego następstwa roślin, wprowadzenie w zmianowaniu min. 3 grup roślin.
Rolnictwo ekologiczne – polega na stosowaniu metod rolnictwa ekologicznego w rozumieniu  Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych oraz Rozporządzenia Komisji (WE) 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia 834/2007 i ustawy o rolnictwie ekologicznym z dnia 25.06.2009.
Ekstensywne trwałe użytki zielone – wiąże się z przywróceniem lub kontynuacją wykaszania traw lub wypasu.
Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 – cel przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych
siedlisk użytkowanych rolniczo, polega na jak najpóźniejszej ingerencji w siedlisko, by rośliny mogły przejść cały swój cykl rozwojowy i wydać nasiona, a ptaki wyprowadzić młode.
Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych  na obszarach Natura 2000 – cel przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych rolniczo, polega na jak najpóźniejszej ingerencji w siedlisko, by rośliny mogły przejść cały swój cykl rozwojowy i wydać nasiona, a ptaki wyprowadzić młode.
Zachowanie zagrożonych  zasobów genetycznych roślin w rolnictwie - polega na namnożeniu lokalnych odmian  lub odtworzeniu z puli zgromadzonej w banku genów.
Zachowanie zagrożonych  zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie – polega na utrzymywaniu hodowli ras bydła, koni, owiec, świń zagrożonych wyginięciem.
Ochrona gleb i wód – polega na stosowaniu międzyplonów, wsiewek  w celu zwiększenia udziału gleb z okrywą roślinną w okresie jesienno-zimowym.
Strefy buforowe - polega na utrzymywaniu  istniejących stref buforowych i miedz śródpolnych, które tworzą podłużne pasy roślinności.

Beneficjent może ubiegać się o płatność rolnośrodowiskową w ramach tego działania, jeżeli: jest rolnikiem, posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha;  zobowiąże się do realizacji programu rolnośrodowiskowego przez okres 5 lat, zgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej; zobowiąże się do przestrzegania podstawowych wymagań na obszarze całego gospodarstwa rolnego; zobowiąże się do przestrzegania wymagań wynikających z poszczególnych pakietów rolnośrodowiskowych.
Terminy, które obowiązują w programie rolnośrodowiskowym
1.    Plan działalności rolnośrodowiskowej do 15.05. danego roku sporządzony przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego
2.    Zobowiązanie rolnośrodowiskowe realizowane jest od dnia 15.03 roku sporządzenia planu
3.    Decyzje ARiMR wydaje od 1.12 do 1.03 roku następującego po roku złożenia wniosku
4.    Wypłaty płatności rolnośrodowiskowych do 30.06 roku następującego po roku złożenia wniosku

Opracowała:
Eliza Nowak
EOŚ WODR Poznań
20.01.2012 r.
Czytany 15348 razy Ostatnio zmieniany 10 lutego 2012

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.