30 stycznia 2012

Płatnosci do lokalnych ras zwierzat gospodarskich w programie rolnosrodowiskowym

Opracowanie: Eliza Nowak
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

1.    Znaczenie  zasobów genetycznych  zwierząt.
Zwierzęta dostarczają ludziom pożywienia takiego jak mleko, mięso i jaja ale ich znaczenie w rolnictwie i gospodarce  jest znacznie większe. Zwierzęta gospodarskie są źródłem różnego rodzaju surowców – skóry, wełny, kości, a ich nawóz jest wykorzystywany jako opał. Zwierzęta są także źródłem siły pociągowej i energii w rolnictwie, transporcie wiejskim, a także stanowią środek transportu do przewozu ludzi i towarów na terenach górzystych. Do tego typu zadań jakie mają w naszej społeczności zwierzęta gospodarskie najlepiej nadają się rodzime rasy. Wiele ras rodzimych jest nierozerwalnie związana z tradycją i kulturą danego regionu, z którego pochodzi. Największym zagrożeniem dla zachowania istniejącej różnorodności zwierząt gospodarskich jest coraz większa koncentracja, intensyfikacja i specjalizacja w nowoczesnej produkcji.  Tempo w jakim intensywne systemy wkraczają do produkcji zwierzęcej stawia poważne zagrożenie dla zachowania lokalnych ras.
2.    Program ochrony populacji zasobów genetycznych zwierząt.
W roku 1996 Polska została zaproszona do współpracy we wdrażaniu Światowej Strategii FAO na rzecz Zasobów Genetycznych Zwierząt. Decyzją Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zadania powierzono Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt, które od 2000 roku  przejęło Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt.  Od roku 2002 funkcje Krajowego Ośrodka Koordynacyjnego pełni Instytut Zootechniki – PIB.  Zostały powołane poszczególne zespoły zajmujące się poszczególnymi gatunkami i grupami zwierząt. Są to grupy do spraw ochrony zasobów genetycznych bydła, koni, owiec i kóz, trzody chlewnej, drobiu, zwierząt futerkowych, ryb, pszczół oraz biotechnologii.
3. Metody ochrony zasobów genetycznych zwierząt.
Ochrona zasobów genetycznych zwierząt prowadzona jest dwoma metodami : metodą in – situ i ex – situ.
Ochrona in – situ: to utrzymanie stada żywych zwierząt w tradycyjnym regionie chowu.
Ochrona ex – situ: to utrzymanie stada żywych zwierząt poza tradycyjnym regionem wytwarzania i chowu oraz przede wszystkim przechowywanie głęboko zamrożonych materiałów biologicznych ( nasienia, zarodków i oocytów a także fragmentów tkanek i wyizolowanego DNA).
Rodzime rasy muszą być objęte ochroną  gdyż są to zwierzęta doskonale przystosowane do lokalnych warunków środowiskowych. Cechuje je niższa użytkowość, rekompensowana mniejszymi wymaganiami pokarmowymi i dobrym wykorzystaniem pasz. Rodzime rasy posiadają cenne cechy takie jak: odporność na choroby i stres, wysoka płodność i plenność, dobre cechy mateczne, długowieczność. Rasy te mają ogromny związek z tradycją i kulturą lokalną.   
4.    Ochrona zasobów genetycznych zwierząt w programie rolnośrodowiskowym.
W programie rolnośrodowiskowym na lata 2007-2013 ochrona zasobów genetycznych jest realizowana poprzez pakiet 7: „ Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie”.
Pakiet ten dzieli się na 4 warianty. Brane są pod uwagę rasy bydła, koni, owiec i trzody chlewnej objęte w Polsce programami hodowlanymi ochrony populacji. Celem pakietu jest ochrona zasobów genetycznych poprzez utrzymanie w gospodarstwach rodzimych ras zwierząt gospodarskich lub ras odtwarzanych, które są naszym dziedzictwem historycznym, a jednocześnie cechują się szczególnymi walorami użytkowymi.

Nr

Pakiet

Wariant

Rasy

Płatność

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

7.1

Zachowanie lokalnych ras bydła

Bydło polskie czerwone

 

1140 zł/ szt.

Bydło białogrzbiete

Bydło polskie czerwono-białe

Bydło polskie czarno-białe

 

 

 

7.2

Zachowanie lokalnych ras koni

Koniki polskie

 

 

 

1500 zł/ szt.

Konie huculskie

Konie małopolskie

Konie śląskie

Konie wielkopolskie

Konie sokólskie

Konie sztumskie

 

 

 

 

 

 

 

7.3

Zachowanie lokalnych ras owiec

Owce rasy wrzosówka

 

 

 

 

 

 

 

320 zł/ szt.

Owce rasy świniarka

Owce rasy olkuska

Polskie owce górskie odmiany barwnej

Owce rasy merynos barwny

Owce rasy uhruskie

Owce wielkopolskie

Owce żelaźnieńskie

Owce korideli

Owce kamienieckie

Owce pomorskie

Cakiel podhalański

Merynos polski w starym typie

 

7.4

Zachowanie lokalnych ras świń

Świnie puławskie

 

570 zł/ szt.

Świnie złotnickie białe

Świnie złotnickie pstre

 

5.    Wymogi realizacji pakietu 7 „ Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie”.
a)    realizacja programu ochrony zasobów genetycznych zwierząt danej rasy;
b)    wpis zwierząt do właściwej księgi zwierząt hodowlanych danej rasy;
c)    prowadzenie dokumentacji hodowlanej stada;
d)    prowadzenie określonej programem ochrony oceny wartości użytkowej;
e)    utrzymanie zwierząt danej rasy w liczbie nie mniejszej niż liczba zwierząt danej rasy, do której została przyznana płatność rolnośrodowiskowa w danym roku;
f)    zachowanie lokalnych ras owiec – liczba maciorek przypadająca na jednego tryka nie może przekraczać 30 szt.
g)    minimalna liczba samic w stadzie tej samej rasy: 4 krowy; 2 klacze; 5 owiec matek rasy okulskiej, 15 owiec matek rasy cakiel podhalański, 30 owiec matek rasy merynos polski w starym typie albo 10 owiec matek pozostałych ras; 10-70 loch rasy puławskiej; 8-100 loch rasy złotnickiej białej; 8-100 loch rasy złotnickiej pstrej.
6.    Procedury ubiegania się o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej.
a)    Należy opracować plan działalności rolnośrodowiskowej przy pomocy np.: certyfikowanego doradcę WODR w Poznaniu.
b)    Trzeba uzyskać zaświadczenie o objęciu stada zwierzat ras lokalnych programem ochrony zasobów genetycznych, które wydaje Instytut Zootechniki  - PIB;
c)    Należy złożyć wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej wraz z wymaganymi załącznikami w biurze powiatowego ARiMR.
Wszystkie niezbędne formularze i wzory dokumentów są dostępne na stronie:
www.arimr.gov.pl, www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/inne dokumenty.
Eliza Nowak

Czytany 14119 razy Ostatnio zmieniany 05 maja 2015

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.