17 października 2014

Realizujesz program rolnośrodowiskowy – pamiętaj o rejestrze działalności rolnośrodowiskowej!

Opracowanie: Wioletta Kmiećkowiak
 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email

Rolnik realizujący program rolnośrodowiskowy musi pamiętać o różnych ciążących na nim zobowiązaniach, wynikających z przyjętego na siebie zobowiązania. Jednym z takich wymogów, niezwykle ważnym, jest obowiązek prowadzenia Rejestru działalności rolnośrodowiskowej. Wypełnianie Rejestru w danym roku zobowiązania należy rozpocząć w dniu wykonania pierwszego zabiegu agrotechnicznego lub w dniu realizacji pierwszego wypasu zwierząt wynikających z realizacji podjętego zobowiązania. Rolnicy, którzy w tym roku po raz pierwszy przystąpili do realizacji programu rolnośrodowiskowego, muszą pamiętać, że zobowiązanie to zaczęli realizować w dniu 15 marca, tak więc od tej daty mają obowiązek prowadzić wyżej wymieniony Rejestr.

Obowiązek prowadzenia Rejestru działalności rolnośrodowiskowej przez rolnika, który realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe, jest obowiązkiem prawnym na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r., poz. 361, z późn. zm.). 

Rejestr prowadzi się przez cały okres uczestnictwa w Programie rolnośrodowiskowym dla wszystkich działek rolnych objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym w zakresie:

 • wykonywanych działań agrotechnicznych,
 • realizowanych wypasów zwierząt.

W przypadku stosowania nawozów Rejestr prowadzi się w odniesieniu do wszystkich działek rolnych w obrębie gospodarstwa!

Rolnik zobowiązany jest przechowywać Rejestr w okresie trwania zobowiązania i przez kolejne 5 lat od jego zakończenia.

Wpisów należy dokonywać na bieżąco oraz chronologicznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od wykonania danej czynności agrotechnicznej, zastosowania nawozów oraz środków ochrony roślin, czy realizacji wypasu zwierząt i związanej z danym pakietem/wariantem. Zapisy te powinny zawsze odzwierciedlać stan faktyczny na danej działce rolnej.

Wzór formularza Rejestru działań rolnośrodowiskowych wraz z instrukcją wypełniania jest dostępny w Biurach Powiatowych oraz Oddziałach Regionalnych ARiMR, a także na stronie internetowej: www.arimr.gov.pl. Gdy zabraknie stron, rolnik może kontynuować zapisy na dowolnych kartkach, pod warunkiem, że zakres informacji będzie identyczny z zakresem informacji w tabelach Rejestru. Rejestr może być też prowadzony w formie elektronicznej.

Posiadanie i prowadzenie Rejestru jest jednym z warunków przyznania płatności rolnośrodowiskowej. W przypadku poinformowania przez ARiMR o kontroli na miejscu, Rejestr należy udostępnić kontrolującym Inspektorom terenowym wraz z pozostałą dokumentacją dotyczącą realizowanego Programu rolnośrodowiskowego w wersji papierowej. Jeżeli rolnik nie prowadzi Rejestru działalności rolnośrodowiskowej, nie przysługuje mu płatność rolnośrodowiskowa w danym roku.

tabeli A. Rejestr działań agrotechnicznych należy rejestrować wszystkie wykonywane zabiegi agrotechniczne, np.

 • siew/gatunek rośliny,
 • wszystkie zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne,
 • zbiór roślin,
 • uzupełnienie obsady drzew/krzewów,
 • koszenie,
 • usunięcie i złożenie w stogi ściętej biomasy (w przypadku TUZ),
 • wszystkie zabiegi pielęgnacyjne mające na celu ochronę użytku przyrodniczego w stanie niepogorszonym,
 • usuwanie odpadów – śmieci,
 • selektywne i miejscowe niszczenie uciążliwych chwastów z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu, np. mazaczy herbicydowych,
 • cięcia sanitarne (usuwanie suchych gałęzi),
 • cięcia prześwietlające,
 • usuwanie odrostów i samosiewów,
 • bielenie pni,
 • siew roślin poplonowych – rośliny jare lub jako wsiewki poplonowej/międzyplonu ozimego w rosnące rośliny ozime lub razem z siewem roślin jarych,
 • sprzątnięcie słomy po żniwach,
 • przyoranie biomasy wsiewki poplonowej/międzyplonu ozimego, z wyjątkiem uprawy gleby w systemie bezorkowym,
 • zastosowanie nawożenia (należy pamiętać o przestrzeganiu dawek podanych w Planie nawożenia oraz dopuszczalnych dawkach na OSN),
 • zastosowanie środków ochrony roślin,
 • inne.

Informacje dotyczące prowadzonego wypasu zwierząt należy umieszczać w tabeli B. Wykaz wypasów zwierząt.

W przypadku, gdy rolnik zleca wykonanie działania agrotechnicznego osobom trzecim, należy w kolumnie UWAGI wpisać Imię i Nazwisko/Nazwę wykonawcy.


Wioletta Kmiećkowiak, Dział EOŚ WODR w Poznaniu
Opracowanie na podstawie dokumentów: Rejestr działalności rolnośrodowiskowej oraz Instrukcja wypełniania rejestru działalności rolnośrodowiskowej, www.arimr.gov.pl

 

Czytany 6851 razy

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.