16 czerwca 2010

Cel programu rolnośrodowiskowego

Opracowanie: Magdalena Świątkowska
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

Zgodnie z artykułem 22 Rozporządzenia Rady (WE) 1257/99 wsparcie metod produkcji rolniczej zaprojektowanych w celu ochrony środowiska i utrzymania terenów wiejskich (agrośrodowisko) przyczynia się do osiągania celów polityki Wspólnoty w odniesieniu do rolnictwa i środowiska.

Wsparcie takie promuje:

- sposoby użytkowania gruntów rolnych zgodnych z zasadami ochrony i poprawy jakości środowiska, krajobrazu i jego elementów, zasobów naturalnych, gleby i różnorodności genetycznej,

- przyjazną dla środowiska ekstensyfikację rolnictwa i nisko intensywne systemy wypasania,

- zachowanie środowisk rolnych o wysokiej wartości przyrodniczej, które są zagrożone,

- utrzymanie krajobrazu i cech historycznych użytków rolnych,

- stosowanie planowania środowiskowego w praktyce rolniczej.

 

Osobą uprawnioną do uzyskania płatności z tytułu realizowania programu rolnośrodowiskowego jest producent rolny będący posiadaczem gospodarstwa rolnego,  w skład którego wchodzą użytki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.

Przez osobę uprawnioną rozumie się właściciela gospodarstwa rolnego, a także osobę, która włada gospodarstwem z innego tytułu, np.: dzierżawa, użyczenie i władanie to będzie trwać, co najmniej 5 lat.

Przystępując do programów rolnośrodowiskowych rolnik świadczy dobrowolnie usługi na rzecz środowiska przez co najmniej 5 lat.

Czytany 7332 razy

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.