07 lipca 2017

Wsparcie na „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”

Opracowanie: Ewa Kwapich
 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako instytucja zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 • Działanie 3.1. „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”,
 • Poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać do 30 sierpnia 2017 roku. 

Termin rozstrzygnięcia naboru – luty 2018 r.

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania wynosi: 90 000 000,00 zł i jest zgodna z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ na rok 2017. Wskazana kwota może ulec zmianie.

Uprawnionymi do składania wniosku są następujące podmioty:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
 • jednostki zależne od jednostki samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną,
 • państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe,
 • przedsiębiorcy,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
 • szkoły wyższe,
 • spółki wodne (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
 • podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • uczestnicy PPP (Partnerstwo Publiczno-Prywatne) realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego,
 • podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.

Dofinansowanie w ramach konkursu mogą otrzymać następujące typy projektów:

 • budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii wiatrowej – do 5 MWe;
 • budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii słonecznej – do 2 MWe/MWth;
 • budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem biomasy – do 5 MWth;
 • budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii wodnej – do 5 MWe;
 • budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii geotermalnej – do 2 MWth;
 • budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem biogazu – do 1 MWe.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż:

 • dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają „Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020”;
 • dla projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 • dla projektów objętych pomocą de minimis – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 znajdują się w regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących w ramach konkursu, dostępnych na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl

Projekty w ramach tego działania mogą mieć charakter projektu parasolowego. Najprościej mówiąc projekty parasolowe polegają na pozyskaniu dotacji przez jednostkę samorządu terytorialnego (najczęściej gminę lub związek gmin) na realizację inwestycji polegającej na montażu instalacji OZE w budynkach mieszkańców gminy. Dzięki programom parasolowym końcowy beneficjent, którym jest mieszkaniec gminy, może pozyskać dofinansowaną instalację OZE finansowaną ze środków UE. „Pośrednikiem” w procesie pozyskiwania dotacji jest najczęściej gmina, która pozyskuje dotacje w procedurze konkursowej. Instalacje OZE wykonywane są na budynkach mieszkańców. Z tego powodu mieszkaniec musi użyczyć miejsce do montażu, w zamian gmina użycza wykonaną instalację. W ramach programów parasolowych możliwe jest pozyskanie do 85% dotacji. Tak wysoki poziom dofinansowania sprawia, że programy te cieszą się dużą popularnością.

Prace nad przygotowaniem wniosków trwają w wielu gminach naszego województwa. Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami dofinansowania w ramach tego działania.

Czytany 863 razy Ostatnio zmieniany 07 lipca 2017

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.