12 października 2016

Człowiek i środowisko. Jedno zdrowie – wspólna odpowiedzialność

Opracowanie: Wioletta Kmiećkowiak
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Jest to tytuł VIII Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu „Pożyteczne mikroorganizmy dla nowoczesnego rolnictwa”. Konferencja ta odbyła się w dniach 12 i 13 września 2016 r. w Licheniu. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Ekosystem – Dziedzictwo Natury w Warszawie. Partnerzy merytoryczni konferencji to Probiotics Polska Sp. z o.o. oraz Polska Izba Technologii i Wyrobów Naturalnych.

Konferencje w Licheniu od lat cieszą się dużym uznaniem. Każdego roku licznie gromadzą osoby zaangażowane w upowszechnianie idei probiotechnologii, osoby współdziałające lub chcące współdziałać na rzecz propagowania tej naturalnej technologii, wreszcie osoby, którym na sercu leży dobro naturalnego środowiska, rolnictwa i przyszłych pokoleń.

Podczas konferencji swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się ludzie nauki – przedstawiciele wyższych uczelni i instytutów naukowo-badawczych, w tym Instytutu Technologii Mikrobiologicznych w Turku, jak i praktycy – producenci rolni – rolnicy, ogrodnicy, czy też pszczelarze, w tym producenci ekologiczni, licencjonowani doradcy probiotechnologii, ProBiotics Polska, a także instytucji i firm działających w obszarze rolnictwo i ochrona środowiska oraz Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Tam, gdzie teoria spotyka się z praktyką może powstać nowa wartość – rzetelna informacja, bo potwierdzona naukowo, ale też sprawdzona w praktyce.

Wprowadzenie na ogromną skalę monokultur i syntetycznych środków do produkcji rolnej na stałe przekształciło środowisko naturalne. Od wielu już lat dąży się do tego, aby rolnictwo na świecie było zrównoważone. Ale, aby takie rolnictwo mogło być realizowane, trzeba zatrzymać i odwrócić proces degradacji gleb. Konieczna jest biologizacja rolnictwa. O wysokiej wartości gleby i jej zdolności plonotwórczej decyduje udział w niej próchnicy. Ilość próchnicy zależy od ilości i jakości organizmów, które w glebie żyją. Im więcej w niej pożytecznych organizmów – tym lepiej. Wszelkie uproszczenia, nadmierna chemizacja i bagatelizowanie naturalnych procesów glebowych prowadzi do utraty próchnicy i w konsekwencji do degradacji gleb.

Probiotechnologia oparta na konsorcjach pożytecznych mikroorganizmów to technologia, która przywraca i wspomaga naturalne procesy, jakie zachodzą w glebie. Probiotechnologia to uprawa, chów i hodowla, które nie zagrażają ani środowisku naturalnemu, ani człowiekowi. W tym obszarze potrzebne są jednak edukacja i upowszechnianie, aby budować świadomość rolników, dzięki czemu możliwe będzie odpowiedzialne gospodarowanie. Temu też m.in. służą konferencje licheńskie.

Wykład pt. „Edukacja i praktyka. Doświadczenia Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z probiotechnologią”, który podczas tegorocznej konferencji przedstawiła Wioletta Kmiećkowiak (główny specjalista WODR w Poznaniu), traktował właśnie o działaniach edukacyjnych upowszechniających probiotechnologię. WODR w Poznaniu, poprzez swój program działań doradczych, w oparciu o innowacyjne rozwiązania stara się budować świadomość ekologiczną rolników w ich odpowiedzialnym gospodarowaniu. W działalności doradczej Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, biologizacja rolnictwa i naturalne technologie znalazły swoje miejsce i stały się przedmiotem działań upowszechnieniowych, tematem publikowanych artykułów i szkoleń. Wykład Wioletty Kmiećkowiak był prezentacją doświadczeń WODR w tym zakresie. Prelegentka mówiła przede wszystkim o przebiegu, wynikach i wnioskach z realizowanej w 2015 r. demonstracji upowszechnieniowej i o takim zadaniu realizowanym w roku 2016. Przedmiotem tego zadania jest uszlachetnianie obornika w pryzmie, poprzez fermentację z udziałem preparatu EmFarma Plus, celem potwierdzenia zmniejszenia uciążliwości obornika dla środowiska naturalnego i uzyskanie wysokiej jakości nawozu organicznego. Realizacja demonstracji potwierdziła, że biologizacja chowu zwierząt przynosi zadowalające efekty, m.in. eliminację odorów, uszlachetnianie nawozów naturalnych oraz redukcję populacji insektów. Stosowanie probiotycznych mikroorganizmów jest stosunkowo łatwe, bo nie wymaga używania odzieży ochronnej, nie ma okresów karencji ani prewencji oraz nie wymaga wysoce specjalistycznych inwestycji w środki aplikacji. Kontynuacja takich działań, wsparta zdobytym już wcześniej doświadczeniem, ma przede wszystkim na celu zapoznanie innych rolników, a także doradców, z wynikami doświadczenia, czyli upowszechnianie.

Kierunek, w którym zmierza rolnictwo europejskie, to koncepcja rolnictwa, któremu „po drodze” ze środowiskiem naturalnym, z jego potrzebami. Tylko jak osiągnąć kompromis? Dostępne są rozwiązania alternatywne, trzeba po nie sięgnąć. Jednym z takich rozwiązań jest probiotechnologia. Nie jest ona jedynym lekiem na całe zło, ale na pewno daje ogromne możliwości. I nie trzeba się obawiać, że zwrot w kierunku Natury, to uwstecznienie rolnictwa. Wprost przeciwnie, probiotechnologia, to szansa na rolnictwo nowoczesne, świadome, na wskroś innowacyjne. 

Czytany 1485 razy

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.