07 lipca 2017

Wspólny System Segregacji Odpadów

Opracowanie: Anna Giera
 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Na terenie całego kraju zostanie wprowadzony Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO). Co to oznacza?

Selektywnie gromadzi się następujące frakcje odpadów:

 • papier,
 • szkło,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • odpady ulegające biodegradacji (ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów).

Wspomniane frakcje odpadów gromadzi się w pojemnikach. Rozporządzenie dopuszcza również zbieranie wybranych frakcji odpadów w miejscu ich wytworzenia w workach.

* Jeżeli szkło segreguje się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe to szkło bezbarwne zbiera się w pojemnikach koloru białego oznaczonych napisem „Szkło bezbarwne”, a szkło kolorowe w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło kolorowe”.

W przypadku gdy pojemniki obniżą walory estetyczne przestrzeni publicznej, w której się znajdują, w szczególności w miejscach o znaczeniu historycznym lub przyrodniczym, dopuszcza się, aby pojemniki były pokryte odpowiednim kolorem w części nie mniejszej niż 30% zewnętrznej, całkowitej powierzchni pojemnika, w sposób widoczny dla korzystających z pojemników.

Wymóg selektywnej zbiórki odpadów uważa się za spełniony, jeżeli:

 • na terenie gminy selektywnie zbierane frakcje odpadów zbierane są w sposób, o którym mowa powyżej, w miejscu ich wytworzenia i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego;
 • pojemniki oraz worki, o których mowa wcześniej, zapewniają zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji odpadów dla przyszłych procesów ich przetwarzania.

Pojemniki niespełniające wymogów rozporządzenia dostosowuje się do wymogów lub zastępuje się je pojemnikami spełniającymi wymagania, w terminie nie dłuższym niż 5 lat od dnia wejścia w życie wspomnianego rozporządzenia. Kontenery stosowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia oznacza się odpowiednimi napisami, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie wspomnianego rozporządzenia.

Umowa na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązująca w dniu wejścia w życie rozporządzenia, która określa wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z wspomnianym rozporządzeniem, zachowuje ważność na czas, na jaki została zawarta, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów (WSSO) można znaleźć na stronie internetowej: http://naszesmieci.mos.gov.pl/wspolny-system-segregacji.

Czytany 877 razy Ostatnio zmieniany 07 lipca 2017

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.