Dyrektywa azotanowa
28 kwietnia 2015

Inwestycje na OSN

Opracowanie: Anna Giera
W przyszłym roku dobiega końca okres obowiązywania rozporządzeń Dyrektora RZGW we Wrocławiu i Dyrektora RZGW w Poznaniu w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Jednym z jego wymogów jest konieczność dostosowania przez rolników na OSN urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów określonych w Programie działań do końca jego obowiązywania, tj.: § 24. Prowadzący działalność rolniczą na OSN jest zobowiązany do dostosowania powierzchni lub pojemności posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów, o których mowa w § 17 i § 19 w terminie do końca okresu obowiązywania Programu. § 17. Należy zapewnić pojemność zbiorników do przechowywania gnojówki i gnojowicy przez okres, w którym rolnicze ich wykorzystanie nie jest możliwe, odpowiadający co najmniej 6-miesięcznej produkcji tych nawozów. § 19. Należy zapewnić możliwość gromadzenia i przechowywania obornika przez okres,…