21 lipca 2017

BHP w rolnictwie

Opracowanie: Elżbieta Wilk
Okres letni to czas wzmożonych prac w gospodarstwach rolnych. Każdego dnia wykonywanych jest wiele czynności i robót (przeglądy i ewentualne naprawy maszyn, prace remontowo-budowlane, obsługa zwierząt, uprawa, nawożenie, ochrona i zbiór roślin, pozyskiwanie drewna na opał itp.), które wymagają różnych umiejętności, a jednocześnie powodują szereg zagrożeń takich jak: hałas, drgania mechaniczne, niekorzystne zjawiska atmosferyczne czy zapylenie. Aby niewłaściwe warunki pracy nie stwarzały zagrożeń i nie były przyczyną wypadków, ważne jest, by każdy rolnik miał świadomość przeprowadzania okresowej identyfikacji ryzyka występowania wypadków w swoim gospodarstwie oraz stosował środki zapobiegawcze. Szczególnie ważne jest zwracanie uwagi na przestrzeganie instrukcji obsługi wszystkich urządzeń. Identyfikowanie obszarów ryzyka polega na uważnym przyjrzeniu się, co w pracy…
24 października 2016

BHP w gospodarstwie rolnym

Opracowanie: Leszek Matuszak
Rolnictwo to specyficzna gałąź gospodarki, która charakteryzuje się wysokim poziomem wypadkowości. Problem dotyczy głównie niewielkich gospodarstw, które koncentrują się na więcej niż jednym kierunku produkcji. Aby utrzymać się na rynku, zmuszone są do zróżnicowania działalności, w tym do podejmowania działalności pozarolniczej. W tych właśnie gospodarstwach, stanowiących przeważającą liczbę w naszym kraju, występuje najwięcej sytuacji wypadkowych. Rolnik narażony jest na wiele różnego rodzaju zagrożeń, wynikających właśnie z częstych zmian stanowisk pracy i różnych warunków, chociażby atmosferycznych. Czynności wykonywane w gospodarstwie różnią się między sobą charakterem, rodzajem wykonywanej funkcji, złożonością techniczną i wymagają od rolnika odpowiedniej wiedzy, siły i sprawności fizycznej. Jak wynika ze struktury wypadków, stopień zagrożenia wypadkowego w rolnictwie jest przez to bardzo zróżnicowany. Wypadki częściej…
13 września 2016

Czy pył rolniczy to „cichy morderca”?

Opracowanie: Lucyna Pulka
Wszelkim czynnościom rolniczym towarzyszy pył, bardzo niebezpieczny dla zdrowia, a nawet życia. Występuje on czasem w takich ilościach, że powietrze jest szare, a kłęby kurzu ograniczają widoczność. Dzieje się to podczas prac omłotowych, śrutowania ziarna zbóż, wyładunku materiałów sypkich luzem oraz podczas prac polowych takich jak: orka, bronowanie, wysiew nawozów. Bywa też tak, że pył jest zupełnie niewidoczny – podczas udoju, karmienia czy czyszczenia zwierząt i wykonywania różnych prac w pomieszczeniach inwentarskich. Ten drobny pył jest jednak najbardziej niebezpieczny. Co zawiera wdychany pył? To różnorodna mieszanka cząsteczek organicznych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, środków chemicznych, drobnoustrojów, ich wydzieliny oraz nieorganicznych cząsteczek mineralnych pochodzenia glebowego. W pyle zbożowym znajdują się…
20 grudnia 2012

Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym

Opracowanie: Eliza Nowak
Praca w gospodarstwie rolnym jest ciężka i niebezpieczna, charakteryzuje się sezonowym nasileniem prac oraz dużym ich zróżnicowaniem. Rolnik pracuje na wielu stanowiskach, które wymagają odmiennych umiejętności, a jednocześnie powodują liczne zagrożenia zdrowotne. Obowiązkiem rolnika jest zapewnienie sobie oraz osobą z min współprocującym bezpiecznych warunków pracy, aby uniknąć wypadku i choroby zawodowej. Najwięcej wypadków przy pracy rolniczej w ostatnich latach było w grupach: upadki osób, pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn oraz uderzenia, przygniecenia i pogryzienia przez zwierzęta. Statystyki mówią, że najwięcej nieszczęśliwych zdarzeń miało miejsce w obejściach gospodarskich (80%), a więc na podwórzu, w budynkach inwentarskich i gospodarczych. Pozostałe…