18 kwietnia 2014

Jak nie dotacja z PROW 2014 – 2020 to co?

Opracowanie: Wiktoria Maciejewska
Lada moment otrzymamy nowy PROW na lata 2014 – 2020. Pomimo wielu korzystnych zmian, obecny program nie przewiduje dofinansowania do agroturystyki, brakuje też w nim działania, które w poprzednim PROW nosiło nazwę „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Mieszkańcy obszarów wiejskich, którzy chcą przygotować kwatery dla turystów, mają jednak możliwość uzyskania pomocy w inny sposób: Inicjatywa JEREMIE  Jest to projekt Unii Europejskiej, realizowany przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny,  który posiada w swoim programie wiele instrumentów finansowych, jak kredyty, poręczenia i pożyczki. Celem JEREMIE jest pomoc mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, które „ ze względu na brak historii kredytowej czy niewystarczającą liczbę…