27 kwietnia 2018

Turystyka wiejska i agroturystyka w Wielkopolsce w 2017 roku

Opracowanie: Jolanta Szczepańska
Kolejny raz doradcy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przeprowadzili monitoring agroturystyczny – „liczenie” obiektów turystyki wiejskiej ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw agroturystycznych działających w województwie wielkopolskim w 2017 roku. Po raz drugi dokonano „liczenia” obiektów turystyki wiejskiej działających na obszarach wiejskich Wielkopolski w podziale na dwie kategorie: gospodarstwa agroturystyczne i pozostałe obiekty turystyki wiejskiej. Gospodarstwa agroturystyczne rozumiane są tutaj wąsko, jako miejsca noclegowe mieszczące się w budynkach mieszkalnych lub zaadoptowanych do tego celu, ale położone w czynnych gospodarstwach rolnych. Kategoria „pozostałe obiekty turystyki wiejskiej” obejmuje obiekty noclegowe znajdujące się na obszarach wiejskich, ale które nie są związane z gospodarstwem rolnym. Takie rozgraniczenie pozwala nam poprawniej monitorować rozwój turystyki na obszarach wiejskich naszego województwa. Tak jak…
26 października 2017

Turystyka wiejska i agroturystyka w Wielkopolsce w 2016 roku

Opracowanie: Jolanta Szczepańska
W listopadzie 2016 roku po raz siódmy doradcy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przeprowadzili monitoring agroturystyczny, czyli „liczenie gospodarstw agroturystycznych” działających w Wielkopolsce. Tym razem dokonano zmiany kwalifikacji obiektów turystyki wiejskiej, które podzielono na dwie grupy: gospodarstwa agroturystyczne działające w gospodarstwach rolnych oraz obiekty turystyki wiejskiej działające na obszarach wiejskich, ale nie związane z działalnością rolniczą. Wprowadzony podział jest podobny jaki zastosowała Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” w ramach kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej (WBN). Wyróżnia się tam dwie klasyfikacje: „wypoczynek u rolnika”, czyli wypoczynek w gospodarstwach prowadzących działalność rolniczą, oraz „wypoczynek na wsi”, czyli wypoczynek w innych obiektach bazy noclegowej działających na wsi. Pozyskiwane dane opierają się jedynie na wiedzy doradców…
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu włącza się w promocję realizowanego wspólnie przez Europejskie Centrum Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki (ECEAT Poland) i Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” projektu o nazwie: Promocja turystyki odpowiedzialnej w gospodarstwach ekologicznych i tradycyjnych. Celem projektu jest promocja wypoczynku w gospodarstwach ekologicznych i tradycyjnych, świadczących usługi turystyczne, a przede wszystkim w gospodarstwach posiadających certyfikat producenta żywności ekologicznej lub tradycyjnej. W ramach projektu przeprowadzone zostaną kategoryzacje kwater agroturystycznych. Za przeprowadzenie kategoryzacji w obiektach należących do członków ECEAT lub osób zainteresowanych współpracą z Organizacją, ECEAT poniesie wszelkie koszty związane z kategoryzacją. W projekcie mogą brać udział także gospodarstwa niezrzeszone w ECEAT i nie zainteresowane współpracą z ECEAT – w takim przypadku opłata za kategoryzację wynosi 100 zł. Skategoryzowane obiekty, dzięki…
15 kwietnia 2016

AGROTURYSTYKA – promujemy „kwiaty dzieciństwa” w naszych ogrodach

Opracowanie: Jolanta Szczepańska
Już po raz drugi zachęcamy właścicieli wielkopolskich gospodarstw agroturystycznych do uprawy kwiatów jednorocznych i dwuletnich w ogrodach kwiatowych i miejscach wypoczynkowych. Widzimy, że te piękne, bardzo polskie kwiaty (nagietki, cynie, onętki i wiele innych) ulegają powolnemu zapomnieniu. My sami, a najbardziej nasze dzieci nie pamiętają już ich nazw. Z drugiej strony do aktualnych trendów rozwojowych w agroturystyce zalicza się łączenie w gospodarstwie agroturystycznym funkcji wypoczynkowej z edukacyjną.  Jednym ze sposobów łączenia tych funkcji może być posiadanie w gospodarstwie agroturystycznym kolekcji gatunków kwiatów jednorocznych i dwuletnich. Wzbogacona zostanie wtedy oferta wypoczynku o ciekawy element edukacyjny, czyli rozpoznawanie gatunków kwiatów. Tym samym oferta stanie się bardziej atrakcyjna zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Ponadto ogród gospodarstwa agroturystycznego będzie przez całe…
Prowadząc działalność agroturystyczną działamy w układzie rynkowym, czyli inaczej mówiąc popytowo-podażowym. Wiemy także, że „nie ma idealnego modelu marketingu” ani też „nie ma idealnego modelu promocji”, który zapewniłby nam sukces na rynku. Tym samym każdy kwaterodawca musi skutecznie działać poprzez cztery elementy marketingowe: produkt, promocję, cenę i dystrybucję. Ponadto właściciele gospodarstw agroturystycznych mają jeszcze trudniej bo usługa wypoczynku jest produktem niematerialnym, a klient nie możne jej ani zobaczyć, ani dotknąć. Dlatego często mówi się, że agroturystyka to „sprzedaż marzeń”. Rynkowy cykl życia produktu  jest nabywaniem i stopniową utratą zdolności danego produktu do zaspokajania potrzeb nabywców. Wiemy, że każdy  produkt „starzeje…
Chcąc zdefiniować „turystykę kulinarną” możemy powiedzieć, że jest to podróżowanie w celu smakowania produktów kulinarnych danego regionu, połączone ze zwiedzaniem, poznawaniem kultury i lokalnej przyrody. Bezcenne w turystyce kulinarnej są nie tylko unikalne potrawy, składniki z jakich powstają, używane przyprawy, ale także sposób serwowania dań, konsumowania i zachowania mieszkańców regionu przy „przysłowiowym stole”. Turystyka kulinarna jest formą turystyki kulturowej, ponieważ poznając dania i produkty kulinarne danego regionu, poznajemy jego obyczaje, historię i krajobraz. Obecnie ocenia się, że doświadczanie autentyczności miejsca poprzez kontakt z lokalną kuchnią jest unikatowym atraktorem (popularnie przyciągaczem) turystyki. W Europie turystyka kulinarna stała się swoistą modą (Francja, Niemcy, Austria – szlak winny, szlak sera, szlak czekolady itp.).…
29 listopada 2014

Gospodarstwo agroturystyczne – własna strona internetowa

Opracowanie: Jolanta Szczepańska
Promocja firmy, produktu, a zwłaszcza usługi turystycznej w Internecie jest obecnie najbardziej popularnym i skutecznym sposobem promocji. Związana jest także ze stosunkowo niskim nakładem finansowym. Dawniej strona internetowa była czymś wyjątkowym, a jej posiadanie – nobilitacją, obecnie jest to codzienność, a właściwie konieczność. Wykonanie strony internetowej gospodarstwa agroturystycznego możemy zlecić wybranej, profesjonalnej firmie. Dzisiaj warto zainwestować już nie w klasyczną stronę internetową, nazywaną często „wizytówką” lub stroną „statyczną”, ale w „dynamiczną”, wykorzystującą tzw. CMS, czyli Content Menagement System – system zarządzania treścią. CMS – jest to swojego rodzaju „system operacyjny” naszej witryny. Zawartość tak wykonanej strony można łatwo zmieniać, dostosowywać do własnych potrzeb i co najważniejsze uaktualniać, posiadając podstawową znajomość…
08 października 2014

Gospodarstwo agroturystyczne – czy agroturystyka wychodzi z mody?

Opracowanie: Jolanta Szczepańska
Skończył się sezon wakacyjny i w zasadzie można pokusić się o próbę oceny sezonu agroturystycznego 2014. Jako doradcy coraz częściej spotykamy się z opinią właścicieli gospodarstw agroturystycznych, że „agroturystyka wychodzi z mody”. Pojawiają się zdania stwierdzające, że rzeczywisty sezon agroturystyczny jest coraz krótszy, a powinien wydłużać się. Właśnie tego oczekują wszyscy działający na rynku usług turystycznych. Określa się, że tak naprawdę główny sezon trwa od połowy lipca do połowy sierpnia. Ponadto goście przyjeżdżają na coraz krótsze pobyty, obejmujące od kilku dni do maksymalnie tygodnia. Stan taki może być z jednej strony oznaką spadku dochodów społeczeństwa i oszczędzania na kosztach wypoczynku, a z drugiej – powrotu do turystyki masowej, kurortowej i najczęściej zagranicznej. Nie oznacza to jednak, że takie opinie…
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu od wielu lat prowadzi działalność doradczą w zakresie turystyki wiejskiej i agroturystyki. Organizowane są szkolenia specjalistyczne, wyjazdy studyjne, pokazy i demonstracje. Właściciele gospodarstw agroturystycznych stanowią ważną i aktywną grupę klientów WODR. Doradcom zależy na pozyskaniu do współpracy wszystkich chętnych kwaterodawców agroturystycznych oraz tych, którzy dopiero rozpoczynają działalność agroturystyczną. Gospodarstwa agroturystyczne rozwijają się, rozszerzają swoją działalność a informacje o wielkopolskiej ofercie agroturystycznej, posiadane przez WODR w sposób oczywisty dezaktualizują się. Stąd prośba o ponowne wypełnienie i odesłanie podpisanej ankiety do WODR w Poznaniu lub przesłanie drogą e-mailową podpisanych i zeskanowanych stron ankiety. Ankietę można wypełnić …