Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza rozpoczęcie naboru zgłoszeń do IX edycji Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce. Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu odbywa się w okresie od 1 marca do 15 maja 2015 roku. Konkurs obejmuje trzy kategorie obiektów uwzględniające zróżnicowanie oferty turystycznej na wsi: Gospodarstwo agroturystyczne w funkcjonującym gospodarstwie rolnym. Obiekt bazy noclegowej o charakterze wiejskim. Obiekty na terenach wiejskich o charakterze np. terapeutycznym, edukacyjnym, rekreacyjnym itp. wykorzystujące tradycje i walory wsi. Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać: wójtowie, burmistrzowie miast i gmin, starostowie, organizacje agroturystyczne i turystyczne, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wielkopolska Izba Rolnicza, związki…
17 kwietnia 2013

Kategoryzacja wiejskiej bazy noclegowej

Opracowanie: Wiktoria Maciejewska
Zakwaterowanie jest jednym z podstawowych składników oferty agroturystycznej, dlatego jego standard odgrywa ogromną rolę w ogólnym wrażeniu o jakości pobytu na kwaterze. Utrzymaniu odpowiedniego poziomu usług w turystyce wiejskiej oraz kształtowaniu jej pozytywnego wizerunku na rynku ofert służy system kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej. System ten został opracowany i wdrożony w ramach programu TOURIN II pt. ˝Turystyka wiejska na obszarach wiejskich i zalesionych˝ już w 1997r. Jest wzorowany na systemach i kryteriach przyjętych w krajach Unii Europejskiej. Kategoryzacja stanowi narzędzie sprawowania kontroli nad jakością ofert gospodarstw agroturystycznych. Jest systemem dobrowolnym i płatnym. Właścicielem systemu jest Polska Federacja Turystyki Wiejskiej ˝Gospodarstwa Gościnne˝.…