25 sierpnia 2017

Pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku przejścia huraganu

Opracowanie: MRiRW oraz ARiMR • Zamieszczenie: Marek Derkacz
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
Oceń ten artykuł
(1 głos)

W przypadku, gdy w wyniku wystąpienia huraganu wystąpiła sytuacja mogąca mieć wpływ np. na powierzchnię lub liczbę zwierząt kwalifikujących się do płatności lub gdy rolnik nie mógł wypełnić swoich zobowiązań w zakresie przestrzegania norm i wymogów wzajemnej zgodności, należy złożyć do biura powiatowego ARiMR pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach, opatrzone czytelnym podpisem i datą złożenia oraz dostarczyć dowód potwierdzający wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej. Dokumenty te należy złożyć w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności. W przypadku płatności w ramach PROW 2007-2013 termin ten jest krótszy i wynosi 10 dni.

Jeżeli z powodu warunków agrometeorologicznych niemożliwe było dokonanie wysiewu międzyplonu ścierniskowego deklarowanego jako obszar proekologiczny EFA w ramach zazielenienia w terminie, tj. do 20 sierpnia, rolnik ma możliwość:

  • zmiany elementu EFA na inny (poprzez zmianę do wniosku o płatność),
  • w przypadku kontroli na miejscu, wskazania innych elementów EFA w gospodarstwie,
  • w uzasadnionych przypadkach powołanie się na działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności.

Analogiczne działania informacyjne będą prowadzone wobec beneficjentów pozostałych działań PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013. W przypadku, gdy w wyniku wystąpienia huraganu zaistniały np. szkody w gospodarstwie rolnym lub przedsiębiorstwie, należy złożyć do właściwego organu wniosek, zawierający opis sprawy wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami. Dokumenty ww. należy złożyć w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności. W przypadku PROW 2007-2013 termin ten jest krótszy i wynosi 10 dni.

Poniżej do pobrania oświadczenie o wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej.

Czytany 1054 razy Ostatnio zmieniany 25 sierpnia 2017