16 września 2018

Zmiany w działaniu „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Opracowanie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email

W dniu 13 marca 2018 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 528).

Zasadnicze zmiany wprowadzone wyżej wymienioną nowelizacją:

 1. Złagodzenie sankcji wstecznych w zależności od wpływu danego uchybienia na efekt środowiskowy.

  Komisja Europejska zmieniła dotychczasową interpretację przepisów w zakresie stosowania sankcji wstecznych. Obecna interpretacja jest następująca: jeśli cel ustanowiony dla danego działania nie jest zagrożony, państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zastosowaniu niższego poziomu sankcji w stosunku do lat poprzednich. W związku z tą zmianą stanowiska KE, w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” wprowadzono zmianę polegającą na obniżeniu poziomu sankcji w latach poprzedzających wystąpienie danego uchybienia, w zależności od wpływu tego uchybienia na dotychczas osiągnięty lub zamierzony w perspektywie zobowiązania wieloletniego – efekt środowiskowy. Zmiana ta jest korzystna dla rolników, ponieważ złagodzono sankcje wsteczne w przypadku uchybień w spełnieniu wymogów, które nie mają wpływu na środowisko lub mają na nie wpływ pośredni.
   
 2. Dodanie do listy gatunków zwierząt uwzględnianych przy przyznawaniu płatności ekologicznej w ramach pakietów 5. i 11. (Uprawy paszowe na gruntach ornych) oraz 6. i 12. (TUZ) bawołów domowych.

  W ramach pakietów 5. i 11. (Uprawy paszowe na gruntach ornych) oraz w ramach pakietów 6. i 12. (TUZ) posiadanie zwierząt jest warunkiem otrzymania płatności ekologicznej. Od 2018 roku spełnienie tego warunku jest możliwe również w przypadku posiadania bawołów domowych.
   
 3. Wprowadzenie pierwszeństwa przyznawania płatności ekologicznej w ramach pakietów 5. i 11. (Uprawy paszowe na gruntach ornych).

  W przypadku przyznawania płatności ekologicznych w ramach pakietów 5. i 11. (Uprawy paszowe na gruntach ornych) może mieć miejsce sytuacja, że przy jednoczesnej realizacji przez rolnika pakietów 5. i 11., z uwagi na zbyt małą liczbę posiadanych zwierząt, powierzchnia, do której może zostać przyznana płatność, będzie mniejsza niż powierzchnia gruntów ornych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej w ramach tych pakietów (będzie to oznaczać, że posiadanych przez rolnika zwierząt „nie starcza” na całą deklarowaną powierzchnię). W związku z powyższym wprowadzono przepisy regulujące zasady przyznawania płatności ekologicznej w ramach pakietów 5. i 11. (Uprawy paszowe na gruntach ornych). W takich sytuacjach płatność ekologiczna będzie przyznawana w pierwszej kolejności do tej powierzchni, na której jest realizowany pakiet 5. (pakiet o wyższej stawce płatności).
   
 4. Uzupełnienie przepisów dotyczących składania do ARiMR oświadczenia o rodzaju uprawy sadowniczej, w przypadku uprawy na działce rolnej uprawy jagodowej.

  Przepisy określające obowiązek złożenia przez rolnika oświadczenia o rodzaju uprawianej na danym gruncie uprawy w ramach pakietu 4. lub 10. (Uprawy sadownicze), dacie nasadzenia tej uprawy oraz rodzaju podkładki zostały wprowadzone w 2017 roku, w wyniku objęcia wsparciem w ramach tych pakietów również nieowocujących plantacji drzew i krzewów owocowych. Poszerzono wymóg składania do ARiMR oświadczenia o rodzaju uprawy sadowniczej, w przypadku uprawy na działce rolnej uprawy jagodowej tak, że obowiązek złożenia tego oświadczenia obejmuje również uprawę roślin w ramach wariantów jagodowych (wariant 4.1.2 i 10.1.2) „naprzemiennie” z rośliną inną niż jagodowa. Przykład, kiedy oświadczenie należy również składać: w 2017 roku były uprawiane truskawki, w 2018 roku jęczmień jary, a w 2019 roku będą ponownie uprawiane truskawki.

Źródło informacji: MRiRW.

Czytany 1287 razy Ostatnio zmieniany 16 września 2018

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.