15 lipca 2016

Pomoc de minimis

Opracowanie: Elżbieta Różańska
 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email

Istnieje wiele programów pomocy finansowej dla rolnictwa. Część tych programów realizowana jest w ramach pomocy de minimis, która cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony rolników.

W sektorze produkcji rolnej pomoc de minimis udzielana jest na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013 r., str. 9).

Pomoc de minimis jest to wsparcie państwa udzielane producentom rolnym o wartości nie mającej wpływu na konkurencyjność na rynku rolnym oraz nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej.

Wielkość pomocy, jaka może zostać przyznana jednemu producentowi rolnemu, to 15 000 euro w okresie trzech lat, tj. w bieżącym roku podatkowym i w ciągu poprzedzających go 2 lat podatkowych, z uwzględnieniem kwot pomocy de minimis w rolnictwie ze wszystkich tytułów.

Producenta rolnego prowadzącego działalność również w innych sektorach gospodarki obowiązują dodatkowe limity pomocy w okresie 3 lat, tj. 30 000 euro –- jeżeli poza rolnictwem prowadzi działalność w rybołówstwie, 200 000 euro – jeżeli poza rolnictwem i rybołówstwem jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność w innych sektorach.

W ciągu ostatnich trzech lat producenci rolni mogli otrzymać od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomoc de minimis m.in. w formie:

 • dopłaty do oprocentowania kredytów na zakup ziemi;
 • dopłaty do oprocentowania kredytów „klęskowych”;
 • jednorazowej pomocy finansowej dla rolników, którzy w 2014 roku byli producentami owoców porzeczki czarnej lub owoców wiśni;
 • jednorazowej pomocy finansowej dla rolników, którzy w 2014 roku byli producentami cebuli, kapusty lub jabłek;
 • jednorazowej pomocy finansowej dla rolników, którzy w 2014 roku ponieśli szkody w uprawach rolnych wyrządzonych przez dziki;
 • jednorazowej pomocy finansowej dla rolników, którzy w 2015 roku byli producentami owoców porzeczki czarnej;
 • jednorazowej pomocy finansowej dla podatników podatku rolnego, którzy w 2015 r. prowadzili chów i hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła susza;
 • jednorazowej pomocy finansowej dla producentów rolnych prowadzących w 2015 r. gospodarstwo, w którym utrzymywane są zwierzęta z gatunku świnia;
 • umorzenia w całości lub części wierzytelności;

oraz od innych instytucji m.in. w formie:

 • dopłaty do materiału siewnego (Agencja Rynku Rolnego);
 • ulgi w opłacie składek na ubezpieczenia społeczne (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego);
 • ulgi w spłacie czynszu dzierżawnego (Agencja Nieruchomości Rolnych);
 • ulg podatkowych (ograny podatkowe, jednostki samorządu terytorialnego).

Rolnik chcący skorzystać z pomocy de minimis muszą dołączyć do wniosku informacje o tym, czy w roku bieżącym oraz w ciągu dwóch lat go poprzedzających otrzymał takie wsparcie z jakiegokolwiek tytułu. Jest to konieczne do prawidłowego ustalenia wysokości pomocy, gdyż w przypadku przekroczenia limitu pomocy trzeba się liczyć z koniecznością zwrotu otrzymanej pomocy. Instytucje udzielające pomocy de minimis mają obowiązek wystawienia zaświadczenia o udzielonej pomocy.


Opracowanie na podstawie artykułu ARiMR (www.arimr.gov.pl).

Czytany 2739 razy Ostatnio zmieniany 15 lipca 2016

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.