06 kwietnia 2016

Co nowego w ubezpieczeniach upraw?

Opracowanie: Dariusz Bryś
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. Nr 150 poz. 1249 z późn. zm.) każdy rolnik ubiegający się o dopłaty bezpośrednie jest zobowiązany do ubezpieczenia przynajmniej połowy powierzchni upraw od co najmniej jednego ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne. Ubezpieczenia upraw są dotowane z budżetu państwa. To oznacza, że producent rolny płaci tylko część składki (do 2015 r. dopłata z budżetu pokrywała do 50% składki). Pomimo obowiązku nałożonego ustawą, tylko kilkanaście procent rolników ubezpieczało w latach ubiegłych swoje uprawy i to najczęściej od jednego ryzyka. Producenci rolni często narzekali, że składki są za wysokie, ubezpieczenia dotyczą tylko pojedynczych ryzyk, a dotacja państwa…
26 września 2014

Projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach dotowanych upraw rolnych

Opracowanie: Salomea Antoniak
Jedną ze zmian w projekcie jest zmiana dotycząca producentów owoców i warzyw gruntowych. Będą oni mogli uzyskać dopłaty z budżetu do składek ubezpieczenia nawet wtedy, gdy stawka taryfowa będzie wyższa niż 6% sumy ubezpieczenia tych upraw. Do chwili obecnej producenci upraw warzyw gruntowych oraz drzew i krzewów owocowych, w sytuacji gdy zakład ubezpieczeń ustalił składkę ubezpieczenia z zastosowaniem stawki taryfy powyżej 6% sumy ubezpieczenia, nie mogli korzystać z możliwości dopłat z budżetu państwa. W projekcie nowelizacji ustawy określono definicję producenta rolnego prowadzącego działalność rolniczą, obowiązującą przy ubieganiu się o dopłaty bezpośrednie. Dopłaty będą przysługiwały producentom rolnym w wysokości do 65% składki z tytułu ubezpieczenia upraw, z zastosowaniem stawek taryfowych ubezpieczenia nieprzekraczających: 3,5% sumy ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku jarego, rzepiku, ziemniaków…
18 lipca 2013

Ubezpieczenia dotowane upraw - stan aktualny

Opracowanie: Salomea Antoniak
Wraz z nadejściem nowego sezonu zawierania umów ubezpieczeń dotowanych powraca dyskusja na temat ubezpieczeń w polskim rolnictwie. Podkreśla się, iż nasz kraj charakteryzuje bardzo niski odsetek ubezpieczonych upraw i zwierząt. Przyczynę tego stanu rzeczy upatruje się w tzw. niewielkiej świadomości ubezpieczeniowej rolników. Czy jest to jednak rzeczywista przyczyna? Warto zatem zastanowić się nad obiektywną oceną rozwiązań systemowych kształtujących polski rynek ubezpieczeń rolnych. Funkcjonowanie ubezpieczenia produkcji rolniczej w Polsce opierało się na idei ubezpieczeń obowiązkowych. To obowiązkowość powodowała wysoką powszechność ubezpieczania do 1989 roku. Od 1990 roku zniesiono konieczność realizacji większości umów ubezpieczeń przez rolników. W konsekwencji znacznie spadła liczba producentów…
02 lipca 2013

Możliwości ubezpieczenia upraw warzyw

Opracowanie: Salomea Antoniak
Ubezpieczanie upraw warzyw gruntowych w Polsce nie jest dość powszechne, jednak w związku z anomaliami pogodowymi występującymi coraz częściej w naszym kraju warto wiedzieć jakie są możliwości zabezpieczania plantacji. Zapytaliśmy reprezentantów trzech towarzystw ubezpieczeniowych (Concordia Polska TUW Poznań, PZU S.A. Warszawa oraz TUW Warszawa) o kilka praktycznych informacji dotyczących ubezpieczania upraw warzywniczych. Od jakich czynników ryzyka można ubezpieczyć uprawy warzyw gruntowych? Od którego z nich plantatorzy warzyw najczęściej ubezpieczają swoje uprawy? W Concordia Polska): Ubezpieczenie może obejmować ubytki ilościowe w plonie głównym ubezpieczonych upraw, bezpośrednio powstałe w wyniku następujących ryzyk: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, lawiny, obsunięcia się ziemi,…