Analizy
25 czerwca 2013

Opas - analiza opłacalności produkcji - czerwiec 2013 r.

Opracowanie: Jan Brożek
Opłacalność produkcji bydła opasowego - czerwiec 2013 r.: Celem analizy jest porównanie aktualnej ceny skupu (brutto) bydła opasowego (byki kl.A) z wyliczoną ceną opłacalną lub tzw. minimalną, która da rolnikowi (2 osoby pracujące w gospodarstwie) parytet dochodu, czyli dochód równy z wynagrodzeniem średnim krajowym netto. Wyliczenie ceny opłacalnej oparte jest na aktualnych kosztach produkcji i aktualnego średniego wynagrodzenia netto (GUS). Koszt produkcji 1 kg opasa wołowego: koszty produkcji, to koszty bezpośrednie i pośrednie w tej produkcji wyliczone dla opasu pastwiskowego i alkierzowego opartych na własnych cielętach i własnych paszach objętościowych i treściwych i zakupie dodatków paszowych. 6,97 zł/kg opas pastwiskowy…
25 czerwca 2013

Mleko analiza opłacalności produkcji - czerwiec 2013r.

Opracowanie: Jan Brożek
Opłacalność produkcji mleka krowiego - czerwiec 2013 r.: Celem analizy jest porównanie aktualnej ceny skupu (brutto) mleka krowiego kl.extra z wyliczoną ceną opłacalną, lub tzw. minimalną, która daje rolnikowi (2 osoby pracujące w gospodarstwie) parytet dochodu, czyli dochód równy z wynagrodzeniem średnim krajowym netto. Wyliczenie ceny opłacalnej oparte jest na aktualnych kosztach produkcji i aktualnego średniego wynagrodzenia netto (GUS). Koszt produkcji 1 litra mleka: koszt produkcji, to koszty bezpośrednie i pośrednie w tej produkcji, wyliczone dla gospodarstw ze specjalizacją produkcji mleka opartej na własnych paszach objętościowych i treściwych i zakupie dodatków paszowych. 1.  dla wydajności 4 tys. l od krowy                     …
03 czerwca 2013

Z czego żyje rolnik (polski)?

Opracowanie: Jan Brożek
Niedawny czas ustalania budżetu unijnego na lata 2014-2020, w tym budżetu na WPR, czyli unijne i też nasze rolnictwo, kiedy przerzucano grube miliardy, to euro, to złotych, jak również bliższy, niedawny okres składania wniosków na tzw. dopłaty dla rolników, co też było w mediach nagłaśniane, może kogoś nie wtajemniczonego zdziwić, dlaczego tak jest, że przy takim „miliardowym” wspieraniu rolnictwa jest taka drożyzna żywności, a rolnicy i tak narzekają na nieopłacalność gospodarowania, przy wykonywaniu swojej pracy. Ale jaka jest rzeczywistość, między narzekaniem rolników, a zazdroszczeniem im tych miliardów dopłat? Pewnie, jak zawsze, prawda leży gdzieś pośrodku. Mając na myśli rolnika, trzeba…
27 maja 2013

Opłacalność produkcji rolniczej w I połowie 2013 r.

Opracowanie: Jan Brożek
Jaka jest bieżąca opłacalność najważniejszych kierunków produkcji rolniczej i czy są perspektywy jej poprawy? Sytuacja na rynku trzody chlewnej jest w zasadzie ustabilizowana, czyli słaba, ze względu na niskie ceny skupu w stosunku do cen tzw. minimalnych, czyli opłacalnych dla tego kierunku produkcji. Aktualnie koszt produkcji 1 kg żywca wieprzowego, tucznika to ok. 5,26 zł (w cyklu zamkniętym), a bieżąca cena rynkowa skupu (23 maja) to ok. 5,08 zł/kg brutto wagi żywej, czyli że cena skupu nie pokrywa koszty produkcji, a gdzie tu jeszcze opłacalność produkcji. Cena tzw. opłacalna to ok. 6,30 zł/kg żywca. W ubiegłym i br. ceny skupu…
20 maja 2013

Aktualna sytuacja na rynku mleka

Opracowanie: Teresa Stefańczyk
Produkcja mleka krowiego stanowi do­minujący kierunek produkcji rolniczej i główne źródło dochodu dla wielu gospodarstw rolnych. Jest zarazem jedną z najbardziej intensywnych działalności rolniczych, uwarunkowanych między innymi cenami na rynkach krajowych jak i zagranicznych. Utrzymujący się wysoki popyt na przetwory mleczne ze strony krajów rozwijających się podtrzymują światowe ceny przetworów mlecznych na wysokim poziomie, co zapowiada utrzymanie dobrej koniunktury na krajowym rynku mleka łącznie z eksportem. Według danych GUS w marcu 2013 r. zakłady mleczarskie skupiły 789 mln litrów mleka, o 12% więcej niż w lutym 2013r. W pierwszym kwartale 2013 r. dostawy mleka były o 1% mniejsze niż przed…
30 kwietnia 2013

Koniunktura w rolnictwie Wielkopolski – kwiecień 2013 r.

Opracowanie: Jan Brożek
Koniunktura w rolnictwie Wielkopolski – kwiecień 2013 r.  (na podstawie ankietowania gospodarstw rolnych) Dział Ekonomiki, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu prowadzi badanie sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw rolnych w Wielkopolsce na bazie ankiet gospodarstw rolnych, badania koniunktury w rolnictwie prowadzonej przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH w Warszawie. Ankietowania dokonują gminni specjaliści doradztwa rolnego wśród rolników z terenu obsługiwanej gminy, a następnie zestawiana jest ankieta dla województwa. Odpowiedzi ilościowe w ankiecie zbiorczej są prezentowane w procentach, co jest czytelniejsze. Poza tym na str. 2 zamieszczone są wykresy, które obrazują graficznie odpowiedzi rolników, a na str. 3 są wykresy prezentujące graficznie…
17 kwietnia 2013

Rynek żywca wieprzowego w 2013 r.

Opracowanie: Jan Brożek
Według prognoz ARR przeciętne ceny skupu żywca wieprzowego w II i III kwartale br. będą kształtować się na poziomie zbliżonym do notowanego w analogicznych miesiącach 2012 r. tj. w czerwcu br. będzie kształtowała się na poziomie 5,40-5,70 zł za kg, a we wrześniu - 5,60-6,0 zł/kg. W połowie marca 2013 r. ceny skupu żywca wieprzowego ukształtowały się na poziomie 5,33 zł/kg, czyli o 2 proc. wyższym niż miesiąc wcześniej i o 4 proc. wyższym niż przed rokiem. Wysokość krajowych cen skupu żywca wieprzowego w prognozowanym okresie będzie zależała przede wszystkim od ceny wieprzowiny w UE oraz kursu złotego wobec euro.…
13 grudnia 2012

Opłacalność produkcji rolniczej w 2012 r. Opracowanie: Jan Brożek

Opracowanie: Elżbieta Różańska
Opłacalność produkcji rolniczej w 2012 r. Jaka jest  opłacalność w najważniejszych kierunkach produkcji rolniczej w 2012 r. i czy są perspektywy jej poprawy?  Sytuacja na rynku trzody chlewnej jest w zasadzie ustabilizowana, czyli w br. i aktualnie słaba, ze względu na niskie ceny skupu w stosunku do cen tzw. minimalnych czyli opłacalnych dla tego kierunku produkcji.  Aktualnie koszt produkcji 1 kg żywca wieprzowego, tucznika to 5,98 zł, a bieżąca cena rynkowa skupu to ok. 5,61 zł/kg brutto wagi żywej, czyli że cena skupu nie pokrywa kosztów produkcji, a gdzie tu jeszcze opłacalność produkcji. Cena tzw. opłacalna to ok. 6,28 zł/kg…
Opłacalność produkcji bydła opasowego - listopad 2012 r.: Celem analizy jest porównanie aktualnej ceny skupu (brutto) bydła opasowego (byki kl.A) z wyliczoną ceną opłacalną lub tzw. minimalną, która da rolnikowi (2 osoby pracujące w gospodarstwie) parytet dochodu, czyli dochód równy z wynagrodzeniem średnim krajowym netto. Wyliczenie ceny opłacalnej oparte jest na aktualnych kosztach produkcji i aktualnego średniego wynagrodzenia netto (GUS). Więcej w załączniku. Sporządził: Jan Brożek