Analizy
23 października 2015

Jakie dochody rolnika?

Opracowanie: Jan Brożek
Budżet unijny na lata 2014-2020, w tym budżet na WPR, czyli na unijne i też nasze rolnictwo, to „grube” miliardy euro, również na  tzw. dopłaty dla rolników, co jest w mediach nagłaśniane. Może kogoś nie wtajemniczonego zdziwić, dlaczego tak jest, że przy takim „miliardowym” wspieraniu rolnictwa, jest taka drożyzna żywności, a rolnicy i tak narzekają na nieopłacalność gospodarowania. Ale jaka jest rzeczywistość, między narzekaniem rolników, a zazdroszczeniem im tych miliardów dopłat? Pewnie jak zawsze prawda leży gdzieś pośrodku. Mając na myśli rolnika, trzeba mieć na uwadze rolnika tzw. aktywnego, który pracuje w polu, w sadzie, w oborze, czy też chlewni, i rolnika, który ma pracę praktycznie od świtu do zmierzchu, przynajmniej w okresie letnim, czyli że produkcja w gospodarstwie rolnym…
15 października 2015

Rolnictwo i obszary wiejskie w latach 2007-2015

Opracowanie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Opracowanie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zatytułowane „Rolnictwo i obszary wiejskie w latach 2007-2015” jest dostępne poniżej w części Pobierz załącznik.
29 maja 2015

Ceny wybranych środków ochrony roślin – wiosna 2015 r.

Opracowanie: Lucyna Grudzień-Kozaczka
Nazwa środka jm. Konin Leszno Marszew Piła Średnio Herbicydy Betanal MaxPro 209 OD l 116,08 106,70 110,86 120,39 113,51 Betanal Elite 274 EC l 131,54 128,45 123,35   127,78 Butisan 400 SC l 124,35 109,52 98,50 121,50 113,46 Chisel 75 WG g 1,36 1,55 1,16 1,55 1,40 Chwastox Turbo 340 SL l 27,41 27,22 25,78 27,16 26,89 Command 480 EC l 250,35 247,73 227,74 237,47 240,82 Fusilade Forte 150 EC l 127,50 120,58 120,96 127,91 124,24 Inovate 240 S.C. l   354,29 383,69 470,50 402,83 Lontrel 300 SL l 418,25 307,91 424,64 414,08 391,22 Maraton 375 S.C. l 29,46 28,60 29,25 26,90 28,55 Maister 310 WG kg 156,00 132,00 141,20 15,99 111,30 Plateen 41,5 WG kg 120,15 117,60 122,55…
Budżet unijny na lata 2014-2020, w tym budżet na WPR, czyli na unijne i też nasze rolnictwo, to „grube” miliardy euro, w tym też na  tzw. dopłaty dla rolników, co jest w mediach nagłaśniane. Może kogoś niewtajemniczonego zdziwić, dlaczego tak jest, że przy takim „miliardowym” wspieraniu rolnictwa jest taka drożyzna żywności, a rolnicy i tak narzekają na nieopłacalność gospodarowania. Ale jaka jest rzeczywistość między narzekaniem rolników, a zazdroszczeniem im tych miliardów dopłat? Pewnie, jak zawsze, prawda leży gdzieś pośrodku. Mając na myśli rolnika, trzeba mieć na uwadze rolnika tzw. aktywnego, który pracuje w polu, w sadzie, w oborze czy też chlewni, i rolnika, który ma pracę praktycznie od świtu do zmierzchu, przynajmniej w okresie letnim, czyli że produkcja w gospodarstwie rolnym zapewnia właściwą…
08 września 2015

Koniunktura w rolnictwie Wielkopolski w kwietniu 2015 r.

Opracowanie: Jan Brożek
Dział Ekonomiki Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu prowadzi badanie sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw rolnych w Wielkopolsce na bazie ankietowania gospodarstw rolnych, tj. badania w kraju koniunktury w rolnictwie prowadzonej przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH w Warszawie. Ankietowania dokonują gminni specjaliści doradztwa rolnego wśród rolników z terenu obsługiwanej gminy, a następnie zestawiana jest ankieta zbiorcza koniunktury w rolnictwie w województwie. Odpowiedzi ilościowe w ankiecie zbiorczej są prezentowane w procentach, co jest czytelniejsze. Wykresy obrazują graficznie odpowiedzi rolników oraz koniunkturę z kwietnia 2012, 2013, 2014 i 2015 r. Główne pytania ankiety to: Sytuacja finansowa gospodarstw rolnych. Zakupy bieżące. Inwestycje. Kredyty. Ocena perspektyw gospodarowania. Dane o wykształceniu i wieku kierowniku gospodarstwa. W kwietniu br. ankietowanych było 250 gospodarstw rolnych, gospodarujących na 7 116,56 ha gruntów…
15 lipca 2015

Chłop potęgą BYŁ i basta!

Opracowanie: Jan Brożek
Rok 2015 w rolnictwie zaczął się od protestów rolników, praktycznie wszystkich kierunków produkcji, w związku z brakiem tzw. opłacalności tej produkcji. Zachodzi pytanie: jaka jest rzeczywistość z tą potęgą w rolnictwie i na wsi? Oczywiście chodzi o potęgę ekonomiczną, czyli kondycję ekonomiczną rolnictwa, gospodarstw rolnych, gdyż co jakiś czas „odżywają” protesty rolników wynikające z niskiej lub żadnej opłacalności produkcji rolniczej, począwszy od protestów producentów trzody chlewnej, po producentów zbóż i producentów mleka, wołowiny oraz sadowników. Tak jak sytuacja w opłacalności produkcji trzody chlewnej jest od paru lat zła, tak i w pozostałych kierunkach produkcji jest zła od ubiegłego roku, czyli że produkcja ta nie jest opłacalna ze względu na niskie ceny skupu. Przyczyny tego są różne, choć…
Jaka jest bieżąca opłacalność najważniejszych kierunków produkcji rolniczej i jakie są perspektywy jej poprawy? Sytuacja na rynku trzody chlewnej nadal jest bardzo słaba, głównie ze względu na niskie ceny skupu w stosunku do cen opłacalnych dla tego kierunku produkcji. Koszt produkcji w kwietniu 2015 r. 1 kg tucznika to ok. 5,34 zł (w cyklu zamkniętym, bez robocizny), a średnia rynkowa cena brutto skupu (16 kwiecień 2015 r.) to ok. 4,15 zł/kg brutto wagi żywej, czyli że cena skupu nie pokrywa kosztów produkcji, a tym bardziej nie zapewnia opłacalności tej produkcji. Jedną z przyczyn tak trudnej sytuacji w opłacalności tej produkcji jest tzw. afrykański pomór świń, co wywołało mniejszy eksport wieprzowiny i spadek skupu tuczników, i to głównie spowodowało spadek cen skupu…
Jaka jest bieżąca opłacalność najważniejszych kierunków produkcji rolniczej i jakie są perspektywy jej poprawy?  Sytuacja na rynku trzody chlewnej nadal jest bardzo słaba, głównie ze względu na niskie ceny skupu w stosunku do cen opłacalnych dla tego kierunku produkcji. Koszt produkcji w czerwcu br. 1 kg tucznika to ok. 5,34 zł (w cyklu zamknię tym, bez robocizny), a średnia rynkowa cena brutto skupu (11 czerwiec br.) to ok. 4,07 zł/kg, wagi żywej, czyli że cena skupu nie pokrywa koszty produkcji, a tym bardziej nie zapewnia opłacalność tej produkcji. Główną przyczyną tak trudnej sytuację w opłacalności tej produkcji jest mały eksport…
03 kwietnia 2015

Opłacalność produkcji rolniczej – luty 2015 r.

Opracowanie: Jan Brożek
Jaka jest bieżąca opłacalność najważniejszych kierunków produkcji rolniczej i jakie są perspektywy jej poprawy? Sytuacja na rynku trzody chlewnej nadal jest bardzo słaba, głównie ze względu na niskie ceny skupu w stosunku do cen opłacalnych dla tego kierunku produkcji. Koszt produkcji w lutym br. 1 kg tucznika wyniósł ok. 5,71 zł (w cyklu zamkniętym, bez robocizny), a średnia rynkowa cena brutto skupu (26 luty br.) – ok. 4,41 zł/kg brutto wagi żywej, czyli że cena skupu nie pokrywa kosztów produkcji, a tym bardziej nie zapewnia opłacalności tej produkcji. Jedną z przyczyn tak trudnej sytuacji w opłacalności tej produkcji jest tzw. afrykański pomór świń, co spowodowało mniejszy eksport wieprzowiny i spadek skupu tuczników, a to z kolei spadek cen skupu tuczników i niską opłacalność produkcji.…