Analizy
17 lutego 2017

Koniunktura w rolnictwie Wielkopolski – styczeń 2017

Opracowanie: Teresa Stefańczyk
Dział Ekonomiki Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu prowadzi badanie sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw rolnych w Wielkopolsce na bazie ankietowania gospodarstw rolnych, tj. badania w kraju koniunktury w rolnictwie prowadzonej przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH w Warszawie. Ankietowania dokonują gminni specjaliści doradztwa rolnego wśród rolników z terenu obsługiwanej gminy, a następnie zestawiana jest ankieta zbiorcza koniunktury w rolnictwie w województwie. Odpowiedzi ilościowe w ankiecie zbiorczej są prezentowane w procentach, co jest czytelniejsze. Ponadto zamieszczone są wykresy, które obrazują graficznie odpowiedzi rolników. Główne pytania ankiety dotyczą: Sytuacji finansowej gospodarstw rolnych. Zakupów bieżących. Inwestycji. Kredytów. Oceny perspektyw gospodarowania. Znaczenia dla gospodarstwa dopłat z UE. Danych o wykształceniu i wieku kierownika gospodarstwa. Struktury produkcyjnej gospodarstw. W styczniu br. ankietowanych było 250 gospodarstw rolnych gospodarujących na 7381,63 ha…
25 listopada 2016

Koniunktura w rolnictwie Wielkopolski – październik 2016 r.

Opracowanie: Teresa Stefańczyk
Dział Ekonomiki Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu prowadzi badanie sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw rolnych w Wielkopolsce na bazie ankietowania gospodarstw rolnych, tj. badania w kraju koniunktury w rolnictwie prowadzonej przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH w Warszawie. Ankietowania dokonują gminni specjaliści doradztwa rolnego wśród rolników z terenu obsługiwanej gminy, a następnie zestawiana jest ankieta zbiorcza koniunktury w rolnictwie w województwie. Odpowiedzi ilościowe w ankiecie zbiorczej są prezentowane w procentach, co jest czytelniejsze. Ponadto zamieszczone są wykresy, które obrazują graficznie odpowiedzi rolników. Główne pytania ankiety dotyczą: Sytuacji finansowej gospodarstw rolnych. Zakupów bieżących. Inwestycji. Kredytów. Oceny perspektyw gospodarowania. Danych o wykształceniu i wieku kierownika gospodarstwa. Struktury produkcyjnej gospodarstw. W październiku br. ankietowano 256 gospodarstw rolnych gospodarujących na 7680,86 ha gruntów rolnych. Na podstawie ankiet…
17 października 2016

Analiza opłacalności produkcji mleka krowiego – wrzesień 2016 r.

Opracowanie: Teresa Stefańczyk
Celem analizy jest porównanie aktualnej ceny skupu (brutto) mleka krowiego kl. extra z wyliczoną ceną opłacalną lub tzw. minimalną, która daje rolnikowi (2 osoby pracujące w gospodarstwie) parytet dochodu, czyli dochód równy z wynagrodzeniem średnim krajowym netto. Wyliczenie ceny opłacalnej oparte jest na aktualnych kosztach produkcji i aktualnym średnim wynagrodzeniu netto (GUS). Koszt produkcji 1 litra mleka Koszt produkcji to koszty bezpośrednie i pośrednie w tej produkcji, wyliczone dla gospodarstw ze specjalizacją produkcji mleka, opartej na własnych paszach objętościowych i treściwych oraz zakupie dodatków paszowych. 1. dla wydajności 5 tys. l od krowy 1,13 zł/l 2. dla wydajności 6 tys. l od krowy 1,10 zł/l 3. dla wydajności 7 tys. l od krowy 1,07 zł/l 4. dla wydajności 8 tys. l od krowy 1,05 zł/l Bieżąca (15.09.2016 r.) średnia cena skupu mleka 1,02 zł/l pokrywa kosztów…
17 sierpnia 2016

Sytuacja na rynku mleka krowiego w II kwartale 2016 r.

Opracowanie: Teresa Stefańczyk
W dalszym ciągu odczuwalna jest tendencja spadkowa cen skupu mleka na krajowym rynku mleka krowiego. Na przestrzeni I i II kwartału 2016 r. na rynku krajowym występuje znaczący spadek cen skupu mleka. Od stycznia 2016 r. ceny skupu mleka systematycznie spadają o kilka procent. Cena mleka w czerwcu 2016 r. wynosiła 99,97 zł/hl i była niższa od ceny ze stycznia 2016 r. (111,80 zł/hl) o ok. 11%. Porównując cenę mleka z czerwca 2016 r. (99,97 zł/hl) z ceną mleka z czerwca 2015 r. (110,40 zł/hl) zauważa się spadek ceny o ok. 9%. Graficznie przedstawienie poziomu cen mleka krowiego na przestrzeni roku 2015/2016  Opracowanie własne na podstawie danych GUS Ceny skupu mleka krowiego w II kwartale 2016 r. wg województw Województwo kwiecień w zł/hl maj w zł/hl czerwiec w zł/hl Polska 102,35 100,19 99,97 Dolnośląskie 107,96 103,71 102,09 Kujawsko-pomorskie…
12 sierpnia 2016

Koniunktura w rolnictwie Wielkopolski – lipiec 2016 r.

Opracowanie: Teresa Stefańczyk
Dział Ekonomiki Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu prowadzi badanie sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw rolnych w Wielkopolsce na bazie ankietowania gospodarstw rolnych, tj. badania koniunktury w rolnictwie w kraju prowadzonej przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH w Warszawie. Ankietowania dokonują gminni specjaliści doradztwa rolnego wśród rolników z terenu obsługiwanej gminy, a następnie zestawiana jest ankieta zbiorcza koniunktury w rolnictwie w województwie. Odpowiedzi ilościowe w ankiecie zbiorczej są prezentowane w procentach, co jest czytelniejsze. Poza tym zamieszczone są wykresy, które obrazują graficznie odpowiedzi rolników. Główne pytania ankiety dotyczą: Sytuacji finansowej gospodarstw rolnych. Zakupów bieżących. Inwestycji. Kredytów. Oceny perspektyw gospodarowania. Danych o wykształceniu i wieku kierownika gospodarstwa. Struktury produkcyjnej gospodarstw. W lipcu br. ankietowano 266 gospodarstw rolnych gospodarujących na 8 045,09 ha gruntów rolnych.…
11 maja 2016

Koniunktura w rolnictwie Wielkopolski – kwiecień 2016 r.

Opracowanie: Teresa Stefańczyk
Dział Ekonomiki Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu prowadzi badanie sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw rolnych w Wielkopolsce na bazie ankietowania gospodarstw rolnych, tj. badania koniunktury w rolnictwie w kraju prowadzonej przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH w Warszawie. Ankietowania dokonują gminni specjaliści doradztwa rolnego wśród rolników z terenu obsługiwanej gminy, a następnie zestawiana jest ankieta koniunktury w rolnictwie w województwie. Odpowiedzi ilościowe w ankiecie zbiorczej są prezentowane w procentach, co jest czytelniejsze. Poza tym zamieszczone wykresy obrazują graficznie odpowiedzi rolników. Główne pytania ankiety dotyczą: Sytuacji finansowej gospodarstw rolnych. Zakupów bieżących. Inwestycji. Kredytów. Oceny perspektyw gospodarowania. Danych o wykształceniu i wieku kierownika gospodarstwa. Struktury produkcyjnej gospodarstw. W kwietniu br. ankietowano 268 gospodarstw rolnych, gospodarujących na 7 291,78 ha gruntów rolnych. Na podstawie ankiet można wywnioskować:…
09 lutego 2016

Koniunktura w rolnictwie Wielkopolski – styczeń 2016 r.

Opracowanie: Teresa Stefańczyk
Dział Ekonomiki Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu prowadzi badanie sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw rolnych w Wielkopolsce na bazie ankiet badania koniunktury w rolnictwie prowadzonej przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH w Warszawie. Ankietowania dokonują gminni specjaliści doradztwa rolnego wśród rolników z terenu obsługiwanej gminy, a następnie zestawiana jest ankieta dla województwa. Odpowiedzi ilościowe w ankiecie zbiorczej są prezentowane w procentach, co jest czytelniejsze. Poza tym zamieszczone są wykresy, które obrazują graficznie odpowiedzi rolników. Główne pytania ankiety to: Sytuacja finansowa gospodarstw rolnych. Zakupy bieżące. Inwestycje. Kredyty. Ocena perspektyw gospodarowania. Dane o wykształceniu i wieku kierownika gospodarstwa. W styczniu br. ankietowano 269 gospodarstw rolnych, gospodarujących na 7 669,87 ha gruntów rolnych. Na podstawie ankiet można wywnioskować: Ad. 1. Przychody pieniężne jako takie…
Na krajowym rynku mleka odczuwalna jest tendencja spadkowa cen skupu mleka. Od kwietnia po zniesieniu kwotowania produkcji mleka ceny skupu mleka systematycznie spadają o kilka procent miesięcznie. Od początku roku do końca września 2015 r. ceny mleka spadły o 17,8% w porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku. We wrześniu 2015 r. średnia cena skupu mleka w kraju kształtowała się na poziomie 108,79 zł/hl, nieznacznie wzrosła w stosunku do średniej ceny z lipca 2015 r. – 108,47 zł/hl o 0,3%. Porównując poziom cen z września 2015 r. do września 2014 r., gdzie dostawcy otrzymywali 124,68 złotych za hektolitr mleka dostarczonego do skupu, cena spadła o około 14,12%. Ceny skupu mleka bez VAT w III kwartale 2015 r. wg województw Województwo lipiec sierpień wrzesień w zł/hl w zł/hl w…
Jaka jest w IV kwartale 2015 r. opłacalność najważniejszych kierunków produkcji rolniczej i jakie są perspektywy jej poprawy? Sytuacja na rynku trzody chlewnej nadal jest bardzo trudna, głównie ze względu na niskie ceny skupu w stosunku do cen opłacalnych dla tego kierunku produkcji. Koszt produkcji w październiku 2015 r. 1 kg tucznika to ok. 5,28 zł (w cyklu zamkniętym, bez robocizny), a średnia rynkowa cena brutto skupu (15 październik 2015 r.) to ok. 4,49 zł/kg, za wagę żywą, czyli że cena skupu nie pokrywa kosztów produkcji, a tym bardziej nie zapewnia opłacalności tej produkcji. Główną przyczyną tak trudnej sytuacji w opłacalności tej produkcji jest z jednej strony mały eksport wieprzowiny i spadek skupu tuczników, a z drugiej strony duży import wieprzowiny, i to głównie powoduje spadek cen skupu…